Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Hoe kan ik mijn autoverzekering beëindigen bij Netpolis?

Hoe kan ik mijn autoverzekering beëindigen?

Er zijn twee aanleidingen om uw autoverzekering te beëindigen:

U heeft uw auto of motor verkocht

Op het moment dat u uw auto of motor verkoopt ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Indien u de verzekering wilt beëindigen of opschorten (het tijdelijk 'bevriezen' van de verzekering) dient dit schriftelijk aan Netpolis te gebeuren, waarbij u een kopie van het vrijwaringsbewijs dient bij te voegen. Uw schrijven stuurt u aan:

     Administratie Netpolis
     t.a.v. afdeling Royement
     Postbus 6740
     6503 GE NIJMEGEN

Indien er binnen een termijn van maximaal 3 jaar weer een auto wordt aangeschaft, die ook bij Netpolis zal worden verzekerd, is het wellicht verstandiger om de polis op te schorten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt dan, indien u een nieuw voertuig aanschaft, de verzekering bij Netpolis opnieuw activeren. U kunt de gegevens van de nieuwe auto te zijner tijd doorgeven middels ons mutatieformulier.

Wij wijzen u er op dat als de verzekering bij verkoop tussentijds (niet per hoofdvervaldatum) wordt beëindigd de verzekeraar royementskosten in rekening brengt. Op dit moment bedragen de royementskosten € 15,13 inclusief assurantiebelasting. Deze kosten gelden niet voor opschortingen. 

Beëindiging per contractsvervaldatum

Indien u de verzekering van uw voertuig per contractsvervaldatum, met inachtname van de opzegtermijn zoals vermeld in de polisvoorwaarden, wilt beëindigen dient dit schriftelijk aan Netpolis te gebeuren. De contractsvervaldatum van uw verzekering vindt u rechtsboven op uw polisblad.

< terug