Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Disclaimer voor de toegang tot onze site

Disclaimer Netpolis

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

Via onze website kunt u zelf rechtstreeks verzekeringen of andere financiële producten afsluiten. Hiermee komen wij grote groepen consumenten tegemoet die graag zelf recht­streeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële voorzieningen. Uiteraard proberen wij er voor te zorgen, samen met de aanbieders van deze producten, u van zoveel mogelijk informatie te voorzien.

Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw financiële voorziening(en) te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u ons op geen enkele manier verantwoordelijk kunt houden voor de door u gemaakte keuzes.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De getoonde gegevens op deze website zijn gebaseerd op door de financiële instellingen aangeleverde gegevens. Netpolis actualiseert minimaal 1 x per maand de productgegevens, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Netpolis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Netpolis uitdrukkelijk afgewezen. Netpolis biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Netpolis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Netpolis dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site, al dan niet in bewerkte vorm, te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Netpolis.

©Netpolis B.V.