Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Netpolis nieuwsbrief juni 2010

Netpolis nieuwsbrief juni 2010

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Voordelen energiezuinig rijden onbekend
 • Rijbewijs gaat maximaal 36 euro kosten
 • Provinciale wegen Frankrijk zijn onveilig
 • Snellaadstation elektrische auto's
 • Premies autoverzekeringen omhoog?
 • Opvallende autoprestaties
 • Kroes promoot eCall
 • Verwijderingsbijdrage auto's omhoog
 • Hogere claims via Waarborgfonds
 • Bereikbaarheid Nederland in gevaar
 • Opmerkelijk rijgedrag
 • Minder verkeersdrukte

Voordelen energiezuinig rijden onbekend

Nogal wat automobilisten zijn niet op de hoogte van lucratieve regelingen voor energiezuinige auto’s, blijkt uit een onderzoek door het bureau GfK in opdracht van Milieu Centraal. Zo heeft ruim een kwart nog nooit gehoord van de vrijstelling van wegenbelasting (MRB) voor sommige modellen die zeer weinig CO2 uitstoten. Bijna een kwart weet precies wat de regeling inhoudt.

De regeling voor minder aankoopbelasting (BPM) voor energiezuinige voertuigen bleek voor 32 procent een onbekend fenomeen, terwijl een op de vijf weet wat deze inhoudt.

Huidige regelingen:
- Zeer zuinige auto’s zijn vrij van motorrijtuigenbelasting (MRB)
- Zuinige auto’s hebben een BPM-korting van 700 euro
- Dieselauto’s die voldoen aan de Euro 6-normen krijgen BPM-korting
- Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van BPM (tot 2018) en MRB
- Leaserijders van elektrische auto’s betalen in 2010 en 2011 geen fiscale bijtelling; in 2012-2014 geldt een speciaal bijtellingstarief van 7 procent

Rijbewijs gaat maximaal 36 euro kosten

Gemeenten mogen straks maximaal 36 euro vragen voor een rijbewijs. Een nieuwe wet moet voortaan voorkomen dat gemeenten onredelijke kosten in rekening brengen voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs. Nu varieert de prijs per gemeente sterk, oplopend tot wel 65 euro.

Pas op dat u uw rijbewijs niet laat verlopen. Het kan voor een verzekeraar reden zijn om eventuele schade niet te vergoeden. Of dat ook bij uw verzekering geldt, vindt u in de polisvoorwaarden.

Provinciale wegen Frankrijk zijn onveilig

De provinciale wegen in Frankrijk (routes nationales en routes départementales) krijgen van de ANWB het stempel ‘onveilig’. Deze wegen scoren gemiddeld anderhalve ster van de vijf en daarmee loopt Frankrijk volgens de ANWB qua verkeersveiligheid 15 jaar achter op Nederland.

De ANWB noemt de situatie op de Franse secundaire wegen ‘zorgwekkend’. Vooral de kronkelwegen in de Provence zijn gevaarlijk. De inhaalmogelijkheden zijn beperkt, de kruisingen vaak onoverzichtelijk, de bermen staan vol met gevaarlijke obstakels en sommige afgronden worden niet afgeschermd met een vangrail. De Franse snelwegen kunnen wel op een voldoende rekenen.

Snellaadstation elektrische auto's

In Leeuwarden is het eerste Europese snellaadstation voor elektrische auto’s geopend. Het is het startschot voor de provincie Friesland om 40.000 voer- en vaartuigen op duurzame energie te laten voortbewegen.

In het laadstation kunnen elektrische auto’s in minder dan 30 minuten de accu’s opladen, met groene stroom. Dankzij zulke oplaadstations wordt het bereik van elektrische auto’s groter. De lokale NHL Hogeschool zal onderzoek doen naar de ervaringen van chauffeurs en passagiers bij het opladen.

Premies autoverzekeringen omhoog?

Volgens ‘verzekeringsdeskundigen’ in De Telegraaf verhogen autoverzekeraars de komende tijd hun premies met drie tot vijf procent. Zal het zover komen?

Volgens de deskundigen worden autoverzekeringen de komende tijd duurder als gevolg van de strenge winter met veel schademeldingen en de prijzenoorlog van de afgelopen jaren.

Veel verzekeraars draaiden in 2009 verlies op autoverzekeringen. Dat de premies van sommige aanbieders omhoog gaan is zeker. Maar zeker niet bij alle autoverzekeraars. Krijgt u te maken met een premieverhoging, vergelijk dan uw verzekering bij Netpolis.

Opvallende autoprestaties

Een Japanse elektrische auto heeft de recordafstand van 1.003 kilometer afgelegd zonder opnieuw te worden opgeladen. Het voertuig deed ruim 27 uur over de rit. Gemiddeld haalde het voertuig een snelheid van 40 kilometer per uur. Een Frans team heeft een wereldrecord zuinig rijden neergezet door een auto 4.414 kilometer te laten rijden op 1 liter brandstof. Team Polyjoule verbrak hiermee het vijf jaar oude Zwitserse record van 3.836 kilometer.

Kroes promoot eCall

EU-Commissaris Neelie Kroes wil dat de hele EU overgaat tot auto's die bij een ongeluk zelf 112 bellen, het zogeheten eCall systeem. De snelle alarmering en plaatsbepaling van eCall kan jaarlijks 2.500 verkeersdoden in de Europese Unie voorkomen. Nu komen in de EU elk jaar circa 39.000 mensen in het verkeer om. Het apparaatje kost circa 100 euro. Doel is dat alle nieuwe auto’s het standaard hebben. Ook kunnen automobilisten het laten inbouwen in oudere wagens.

Verwijderingsbijdrage auto's omhoog

De verplichte verwijderingsbijdrage van nieuwe auto’s kost vanaf 1 juli 45 euro in plaats van 15 euro. Autorecycling Nederland (ARN) heeft de hogere opbrengsten nodig voor een nieuwe fabriek en onderzoek naar nieuwe recyclingtechnologieën.

Volgens ARN-directeur Dave Bebelaar is de maatregel tijdelijk: “Zodra het kan, zullen we deze verhoging weer terugdraaien, maar de kosten gaan voor de baat uit.” De opbrengst wordt geïnvesteerd in een nieuwe recyclingfabriek in Tiel en een onderzoekscentrum. Vooral de verwerking van hybride- en elektrische auto’s vereist een nieuwe aanpak.

Het ARN wil binnen vijf jaar 95 procent van elke auto te recyclen. Nu is dat nog 85 procent. Dat betekent dat er jaarlijks 25 miljoen extra shredderafval verwerkt moet worden. Deze overblijfselen voeren de recyclingbedrijven nu nog af naar de vuilstort.

Hogere claims via Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft in 2009 meer geld uitgekeerd dan in 2008. Het aantal claims dat binnenkwam bij het fonds nam juist af. In 2009 keerde het Waarborgfonds in 53.000 gevallen geld uit aan gedupeerden. Zij kregen in totaal 60 miljoen euro, tegen 57 miljoen in 2008. Dit is niet alleen schade aan (geparkeerde) auto’s maar ook letselschade of schade aan huizen die door auto’s zijn veroorzaakt.

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert een bedrag uit aan gedupeerden die de schade niet op de tegenpartij kunnen verhalen, bijvoorbeeld omdat de dader onbekend of onverzekerd is. Het fonds keert niet alleen schade aan auto’s uit maar ook schades die zijn veroorzaakt door een motorvoertuig aan andere objecten. Een claim heeft alleen zin als de schade meer dan 250 euro bedraagt.

Bereikbaarheid Nederland in gevaar

De populariteit van de auto houdt onverminderd aan met het huidige overheidsbeleid. Als er niets verandert, komt de bereikbaarheid in Nederland in gevaar. Dat staat in een rapport van de Raad van Verkeer en Waterstaat.

De hoge populariteit van de auto houdt in de komende jaren aan ondanks het vervuilende imago en de vele files in Nederland. Alternatieven als de fiets en het openbaar vervoer worden juist minder populair in de toekomst, als de overheid niets doet.

De bereikbaarheid van zowel de stad als het platteland komt op lange termijn in gevaar volgens de raad. De populariteit van de auto heeft verschillende redenen. Jongeren van nu hechten veel waarde aan status, gemak, snelheid, flexibiliteit, transparantie, keuzevrijheid en onafhankelijkheid. Deze kenmerken worden nu voornamelijk aan de auto toegedicht. De overheid moet volgens de raad het imago van de fiets en het openbaar vervoer verbeteren zodat er een omslag kan plaatsvinden.

Een belangrijke stijging van het autogebruik wordt verwacht onder allochtone bevolkingsgroepen. De auto heeft onder deze groep Nederlanders een hoge statusfactor en een betere sociale positie in de komende jaren geeft allochtonen de mogelijkheid om een auto te kopen. Daarnaast is het autobezit onder de babyboomgeneratie hoog. Deze groep gaat de komende jaren met pensioen maar blijft de auto gewoon gebruiken.

Minder verkeersdrukte

De drukte op de Nederlandse wegen is in april gedaald in vergelijking met vorig jaar. De totale ‘filezwaarte’ (lengte maal duur van de files), kwam de afgelopen maand ruim 3 procent lager uit dan in 2009. De filezwaarte tijdens de ochtendspits nam juist toe. Droog lenteweer zorgde overdag, tussen tien en half vier, voor veel minder fileleed dan in april vorig jaar. Dat de zwaarte van de files toenam tijdens de ochtendspits, is te wijten aan veel ongelukken.