Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Vervangend vervoer

Vervangend vervoer

Indien het motorrijtuig een personenauto is en volledig-casco is verzekerd, bestaat recht op vervangend vervoer overeenkomstig de volgende bepalingen. Verzekeraar stelt een vervangend motorrijtuig ter beschikking gedurende de reparatieduur en maximaal:

  • dertig dagen bij een van buiten komende gebeurtenis buiten Nederland, maar binnen het in artikel 2 genoemde
    verzekeringsgebied en zolang verzekerde buiten Nederland verblijft;
  • dertig dagen te rekenen vanaf de dag van diefstal in geval van bij diefstal van het gehele motorrijtuig, echter tot maximaal een dag na de dag waarop het gestolen motorrijtuig onbeschadigd is teruggevonden en tot
    maximaal tien dagen na de dag waarop het gestolen motorrijtuig beschadigd is teruggevonden;
  • dertig dagen, te rekenen vanaf de dag van ongeval, indien er sprake is van totale vernietiging van het motorrijtuig.

Een vervangend motorrijtuig wordt ter beschikking gesteld als het verzekerde motorrijtuig niet meer bedrijfsklaar is door een of twee van de hierboven genoemde gebeurtenissen en niet binnen 48 uur te repareren is. Op straffe van verlies van rechten op vervangend vervoer is verzekerde verplicht in een voorkomend geval zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met de alarm service.

< terug naar de Woordenlijst