Disclaimer Netpolis

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

Via onze website kun je zelf rechtstreeks verzekeringen of andere financiële producten afsluiten. Hiermee komen wij grote groepen consumenten tegemoet die graag zelf recht­streeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun financiële voorzieningen. Uiteraard proberen wij er voor te zorgen, samen met de aanbieders van deze producten, je van zoveel mogelijk informatie te voorzien.

Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks je financiële voorziening(en) te regelen, ben je zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op je persoonlijke situatie. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat je ons op geen enkele manier verantwoordelijk kunt houden voor de door jou gemaakte keuzes.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De getoonde gegevens op deze website zijn gebaseerd op door de financiële instellingen aangeleverde gegevens. Netpolis actualiseert minimaal 1 x per maand de productgegevens, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Netpolis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Netpolis uitdrukkelijk afgewezen. Netpolis biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Netpolis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Netpolis dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site, al dan niet in bewerkte vorm, te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Netpolis.

©Netpolis B.V.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.