Privacy Statement

Netpolis neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@netpolis.nl.

Wie is Netpolis?

Netpolis is de besloten vennootschap Netpolis BV kantoorhoudende te (5341 HS) Oss aan het adres Ridderhof 96, ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02073737. Netpolis is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Netpolis de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Netpolis jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Netpolis persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij Is telkens aangegeven welke gegevens Netpolis voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Netpolis worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Privacy Dienstverlening

Marketing

Privacy Marketing

Website

Privacy Websites

Voor marketing en statistische doeleinden maken wij, alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming voor het plaatsen van cookies, gebruik van Google producten. Hier lees je meer over hoe Google om gaat met jouw persoonlijke gegevens.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Netpolis heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Netpolis over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf In je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Netpolis. Je kunt verzoeken dat Netpolis je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Netpolis te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Netpolis of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Netpolis te verkrijgen. Netpolis zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons Iaten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Netpolis je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Netpolis

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@netpolis.nl . Netpolis zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Netpolis een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Netpolis je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers
Het kan zijn dat Netpolis verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Netpolis kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van Netpolis voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn jouw rechten".

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Netpolis ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Netpolis worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de website van Netpolis worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen gaan niet beschadigen. Als we het over 'cookies' hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Netpolis je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@netpolis.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Netpolis jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@netpolis.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.