Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Uw autoverzekering of motor verzekering opzeggen

Uw verzekering opzeggen

Via deze link kunt u uw verzekering opzeggen. Uw opzegging wordt dan direct verwerkt. U kunt ook per post opzeggen, maar houdt u dan wel rekening met een verwerkingstermijn van circa 4 weken.

Het beëindigen van uw verzekering via Netpolis kan verschillende redenen hebben:

U heeft uw auto of motor verkocht

Bij verkoop van de auto/motor heeft u twee mogelijkheden met betrekking tot de verzekering: u kunt uw polis definitief beeindigen (royeren) of opschorten.
Wij wijzen u er op dat als de verzekering bij verkoop tussentijds (niet per hoofdvervaldatum) wordt beëindigd, de maatschappij royementskosten in rekening brengt. Op dit moment bedragen de royementskosten € 15,13 inclusief assurantiebelasting. Indien er binnen afzienbare tijde weer een auto wordt aangeschaft, die ook bij Netpolis zal worden verzekerd, is het wellicht verstandiger om de polis op te schorten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

1 - Royeren (definitief beëindigen)
Als u aangeeft dat u de polis wilt royeren, dan vervalt de polis en wordt deze definitief beëindigd.
Bij een royement wordt premierestitutie voor eventueel teveel betaalde premie verleend. Voogd & Voogd Verzekeringen brengt hiervoor conform de polisvoorwaarden € 15,13 royementskosten in rekening.

2 - Opschorten
Bij opschorting wordt de polis tijdelijk stopgezet, en kunt u wanneer u weer een andere auto koopt deze doorgeven zonder weer een nieuwe aanvraag te doen. De nieuwe auto kunt u te zijner tijd doorgeven via het online mutatieformulier. Voor een opschorting worden door Voogd & Voogd Verzekeringen geen kosten berekend. De eventueel teveel betaalde premie wordt gereserveerd voor de volgende auto die u op de polis verzekerd, er wordt dus geen premierestitutie uitbetaald.

Beide wijzigingen kunt u doorgeven via het online mutatieformulier. Vanzelfsprekend kunt u, indien u een nieuw voertuig aanschaft, de verzekering bij Netpolis voortzetten. U kunt dit aangeven aangeven op het mutatieformulier.

Schriftelijke opzeggingen hebben een verwerkingstermijn van 4 weken.
Digitale opzeggingen worden sneller verwerkt, klik hier.


Op het moment dat u uw auto of motor verkoopt ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Indien u de verzekering schriftelijk wilt beëindigen of opschorten dient dit schriftelijk aan Netpolis te gebeuren, waarbij u een kopie van het vrijwaringsbewijs dient bij te voegen, met de vermelding wat u met de polis wilt doen. Uw schrijven stuurt u aan:


Administratie Netpolis
t.a.v. afdeling Royement
Postbus 6740
6503 GE NIJMEGEN

Beëindiging per contractsvervaldatum

Indien u de verzekering van uw voertuig per contractsvervaldatum, met inachtname van de opzegtermijn zoals vermeld in de polisvoorwaarden, wilt beëindigen dan kunt u dit via het online mutatieformulier doen. De contractsvervaldatum van uw verzekering vindt u rechtsboven op uw polisblad.

Schriftelijke opzeggingen hebben een verwerkingstermijn van 4 weken. Een voorbeeldbrief vindt u hier.
Uw schrijven stuurt u aan:

Administratie Netpolis
t.a.v. afdeling Royement
Postbus 6740
6503 GE NIJMEGEN