Schade claimen bij het Waarborgfonds

Hieronder geven wij kort weer, wanneer en hoe je een beroep kunt doen op het Waarborgfonds. Voor meer bijzonderheden verwijzen wij naar de internetsite van het Waarborgfonds.

Een beroep doen op het Waarborgfonds

Iedere benadeelde kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in Nederland de schade is ontstaan, veroorzaakt door:

  • Een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval;
  • Een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;
  • Een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was;
  • Een motorrijtuig, verzekerd bij een failliete verzekeraar;
  • Een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Wat is vereist voor een schadeclaim?

Waarborgfonds Schade zonder daderHet staat vast dat niet jijzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen.

Je moet, indien de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Denk aan tijdige aangifte bij de politie, doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen! Wanneer de tegenpartij bekend is, moet je hem/haar een aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief voeg je bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om schadevergoeding.

Eigen risico

Voor schade door onbekende motorrijtuigen geldt met ingang van 11 juni 2007 het eigen risico van € 250,- per benadeelde partij. Voor de andere situaties (aanrijdingen met een onverzekerd-, gestolen motorvoertuig of een gemoedsbezwaarde) en voor letselschades geldt géén eigen risico. Schades die vóór bovengenoemde datum plaatsvonden, hebben een eigen risico van € 136,- per benadeelde.

Bewijs door getuigen of een politierapport

De alleenstaande verklaring van jezelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en politierapport kunnen noodzakelijk zijn om je lezing te ondersteunen. In de praktijk wordt iedere zaak op zijn eigen waarde beoordeeld. Getuigen moeten uiteraard bereid zo nodig bereid zijn hun verklaring onder ede te bevestigen.

Hoe de schade melden?

Bezoek de internetsite van het Waarborgfonds voor meer informatie over het indienen van een claim. Je vindt de site op waarborgfonds.vereende.nl. Wil je eerst weten of het Waarborgfonds je schade vergoedt? Ga dan naar de website www.schadezonderdader.nl .

Indienen van een claim

Je kunt op de site van het Waarborgfonds de benodigde formulieren downloaden of online een claim indienen. Deze ingevulde en ondertekende formulieren kun je inzenden met het reguliere Europese schadeformulier. Als je een verhaalsbijstandsdekking hebt of WA Volledig Casco bent verzekerd, dan zal de maatschappij deze schade voor je trachten te verhalen op het Waarborgfonds.

Brochure

Download de brochure Waarborgfonds Motorverkeer .

Klantenservice Netpolis
Waarmee kan ik je helpen?
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.