Heb je een klacht? Laat het weten

Aan ons...

Als je niet tevreden over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Wij zullen er alles aan doen om samen tot en passende oplossing van het geschil te komen. Contact opnemen kan via onze klantenservice pagina.

KiFiD

...of aan het Klachteninstituut

Als je ontevreden bent over onze dienstverlening en je klacht wordt naar jouw inzicht niet afdoende behandeld, dan kun je deze ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Klachteninstituut biedt één loket voor al je verzekeringsklachten. Als je van mening bent dat je niet volledig bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat je belang hierdoor is geschaad, dan kun je eveneens bij bovengenoemd instituut terecht.

Wanneer schakel je het Klachteninstituut in?

Voordat je het klachteninstituut benadert, kun je het beste eerst met ons contact opnemen. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden. Kom je er met ons niet uit, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut je biedt, zijn gratis.

Hoe dien je een klacht in?

Als je schriftelijk een klacht wilt indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kun je een brief schrijven of gebruik maken van klachtenformulier, dat verkrijgbaar is bij het Klachteninstituut (www.kifid.nl) of bij ons kantoor. Enkele aanwijzingen hierbij:

  1. Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die je met ons hebt gevoerd.
  2. Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat je daarvan vindt.
  3. Geef aan tegen wie de klacht gericht is, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat je van het Klachteninstituut verwacht.
  4. Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop je klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsel, clausules etc.
  5. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.

Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of je klacht in aanmerking komt voor behandeling. Netpolis is bij het KiFiD inschreven onder nummer 300.007555.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.