Dekkingsoverzicht autoverzekering

Voor het verzekeren van je auto kun je In Nederland kiezen uit drie hoofd dekkingen:

Per verzekeringssoort of type dekking ben je verzekerd voor verschillende zaken. Niet elke Beperkte Casco of Volledig Casco autoverzekering heeft dezelfde dekking. In onderstaande tabel vind je een overzicht van welk type schade er bij de verschillende soorten dekkingen van de diverse autoverzekeringen nu precies goed verzekerd is.

WA-verzekering
 • Schade aan anderen
 • Diefstal en inbraak
 • Brand- en stormschade
 • Ruitschade
 • Schade aan eigen voertuig
 • Vandalisme
WA + Beperkt Casco
 • Schade aan anderen
 • Diefstal en inbraak
 • Brand- en stormschade
 • Ruitschade
 • Schade aan eigen voertuig
 • Vandalisme
WA + Volledig Casco
 • Schade aan anderen
 • Diefstal en inbraak
 • Brand- en stormschade
 • Ruitschade
 • Schade aan eigen voertuig
 • Vandalisme

Soorten schades en dekkingen

Hieronder leggen we een aantal termen verder uit. In de polisvoorwaarden vind je een volledig overzicht van de dekkingen. Netpolis accepteert overigens geen lesauto's, taxi's, verhuurauto's en voertuigen van koeriersdiensten en sneldiensten.

Schade aan anderen

Onder 'schade aan anderen' wordt alle schade aan personen of zaken verstaan, die door jouw toedoen aan (het voertuig van) anderen is veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding met een andere auto, die jij veroorzaakt. De schade die daarbij aan de desbetreffende auto ontstaat kan op je (WA-)verzekering worden verhaald.

Brand, explosie en kortsluiting

Zowel bij de Volledig Casco (Allrisk) autoverzekering als bij de Beperkt Casco autoverzekering is er dekking voor schade die wordt veroorzaakt in geval van brand, explosie of bij kortsluiting. De schade wordt dus gedekt als een voertuig betrokken is bij een explosie of wanneer er sprake is van kortsluiting (een terroristische bomaanslag valt hier echter buiten en wordt in vrijwel alle gevallen vergoed door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden, de NHT).

Diefstal, inbraak, joyriding

Volledig Casco en Beperkt Casco bieden dekking voor schade als gevolg van diefstal, inbraak of joyriding. De dekking geldt voor:

 • Schade die aan jouw voertuig is toegebracht
 • Wanneer deze is gestolen
 • Inbraakschade heeft en er daarbij spullen zijn gestolen
 • Wanneer iemand ermee is gaan joyriden

Voor diefstaldekking is een alarmsysteem van een bepaalde klasse overigens vaak een vereiste. Daarnaast wordt bij diefstal van je autosleutels schade niet bij alle verzekeraars vergoed, check hiervoor de polisvoorwaarden .

Ruitbreuk

Schade aan je autoruiten als gevolg van een ongeval, een opspattend steentje of enige andere reden buiten je schuld om, wordt vergoed wanneer je een Volledig casco (allrisk) of Beperkt Casco Autoverzekering hebt afgesloten. In geval van klein herstel of totale vervanging van de ruit, kun je deze kosten dan declareren.

Aanrijding met wild, vogels of loslopende dieren

Een Volledig Casco of Beperkt Cascoverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt door een aanrijding met wild, vogels of loslopende dieren. Bijvoorbeeld kosten voor het herstellen van een deuk of lakbeschadiging als direct gevolg van een aanrijding met een hert, worden vergoed.

Overstroming, aardbeving, storm en hagel

Schade veroorzaakt door overstromingen, aardbevingen, storm en hagel kun je op de autoverzekering verhalen als je een Volledig Casco of Beperkt Cascoverzekering hebt afgesloten. Bijvoorbeeld als het dak van je auto beschadigd raakt doordat er tijdens een zware storm een boom op terechtkwam of door een hevige hagelbui.

Neerstortende vliegtuigen

In het geval dat er een vliegtuig, of een onderdeel daarvan neerstort en de impact daarvan of het object zelf schade aan jouw auto heeft veroorzaakt, heb je recht op schadevergoeding als je een Volledig Casco of Beperkt Cascoverzekering hebt afgesloten.

Vervoer van de auto

Is het noodzakelijk dat je auto door een sleepwagen of anderszins vervoerd wordt, dan dekt een WA plus Volledig Casco- of Beperkt Cascoverzekering dit. Bijvoorbeeld als de auto na schade niet verder kan rijden en verplaatst moet worden naar een garage om gerepareerd te worden. Schrammen en lakschade die bij dit vervoer ontstaan zijn echter op een Beperkt Casco auto meestal niet verzekerd, wel op een Volledig Casco verzekering.

Botsen en omslaan

Vergoeding van enige schade die je voertuig lijdt vanwege het botsen met andere voertuigen of objecten of vanwege het omslaan van het voertuig, ontvang je alleen als je naast de WA autoverzekering de aanvullende Volledig Casco hebt afgesloten. Bijvoorbeeld door jouw toedoen is je auto betrokken bij een verkeersongeval waarbij sprake is van een botsing met een andere auto. Een eenzijdig ongeval, bijvoorbeeld door slippen, valt hier ook onder.

Te water raken

Wanneer jouw voertuig onverhoopt te water raakt, wordt de daardoor veroorzaakte schade vergoed als je een Volledig Casco (Allrisk) verzekering hebt afgesloten. Voorbeeld: Schade ontstaan aan je auto doordat je de macht over het stuur kwijtraakt en het voertuig in een sloot terechtkomt.

Andere van buiten komende onheilen

Vrijwel alle schade die wordt veroorzaakt door andere oorzaken van buitenaf, die niet in het bovenstaande rijtje voorkomen, vallen onder de uitgebreide dekking van een Volledig Casco (All-Risk) autoverzekering. Hierbij gaat het om plotselinge, onvoorziene gebeurtenissen die hun oorsprong buiten het verzekerde voertuig hebben. Wat hier precies onder wordt verstaan is niet bij alle verzekeraars hetzelfde, dus lees dit goed na in je polisvoorwaarden.

Weet je nu op basis van deze informatie welke soort verzekering je wilt? Vergelijk dan nu onze autoverzekeringen en vind de beste deals voor een autoverzekering die bij jouw situatie past!

Andere factoren die van invloed zijn op je premie

Voor het vaststellen van je verzekeringspremie letten verzekeraars op diverse (risico)factoren. Vandaar dat er ook bepaalde persoonlijke gegevens nodig zijn om de premie voor je autoverzekering te kunnen berekenen. Dit zijn de zogeheten premiefactoren. Gegevens zoals jouw schadevrije jaren en het kenteken van jouw auto spelen als vanzelfsprekend een rol. Maar ook de persoonlijke gegevens zoals de regio waar je woont en hoe lang je je rijbewijs hebt, zijn factoren die worden meegewogen. Hieronder vind je een uitleg per factor, zodat je weet waarom je die voor verzekeraars belangrijke zaken moet opgeven:

Kenteken

Voor de premieberekening is het van belang om bepaalde eigenschappen van je auto te weten te komen. Vandaar dat het noodzakelijk is om voor het vergelijken van autoverzekeringen je kenteken eerst in te vullen. Weet je het kenteken (nog) niet? Dan kun je nog steeds de hoogte van de premie van je autoverzekering berekenen, mits je het type auto maar weet.

Naast het merk en type van je auto wordt er gekeken naar de leeftijd van het voertuig. Op basis daarvan wordt bepaald wat de nieuwwaarde en dagwaarde van de auto zijn. Dit is namelijk van belang voor de eventueel uit te keren schadevergoeding en dus van invloed op de te betalen premie.

Het gewicht van je auto is een andere factor die aan de hand van je kenteken wordt achterhaald. Hoe hoger het gewicht, hoe meer schade je auto in theorie kan veroorzaken. De premie voor een zware auto is dan ook hoger dan die van een lichte auto.

Postcode

Waarom moet je voor het berekenen van je premie een postcode invullen? Dat heeft te maken met de regio waar je woont. Verzekeraars letten namelijk op jouw woonomgeving omdat verzekerden in bepaalde gebieden een grotere kans op schade lopen dan in andere gebieden. Op basis van je postcode kan een verzekeraar checken of deze deel uitmaakt van een regio waarin vaker of juist minder vaak schades gemeld en geclaimd worden. Woon je in een grote, drukke stad? Dan is de kans op schade groter dan wanneer je in een rustig klein dorpje woont. Sommige verzekeraars laten deze premiefactor zwaarder wegen dan anderen.

Geboortedatum

Bij het bepalen van de premie van je autoverzekering wordt niet alleen gekeken naar de leeftijd van je auto. Ook persoonlijke gegevens zoals je eigen leeftijd spelen hierbij een rol. Aan leeftijd worden namelijk enkele belangrijke zaken gekoppeld. Bepaalde leeftijdsgroepen (meestal jongeren tot 24 jaar en ouderen vanaf 65 jaar) lopen statistisch gezien meer kans op schade en vormen daarom voor de verzekeraar een groter risico. Vandaar dat er voor de premieberekening om je geboortedatum wordt gevraagd.

Ben je jonger dan 25? Klik dan op Jongeren Autoverzekering voor meer informatie over onze autoverzekering voor jongeren.

Schadevrije jaren

Het is voor een verzekeraar belangrijk zicht te krijgen op het aantal schadevrije jaren dat je bij een eerdere verzekeringsmaatschappij hebt opgedaan. Voor het vergelijken van verschillende autoverzekeringen en voor het berekenen van je laagste premie van de autoverzekering geef je dan ook op hoeveel schadevrije jaren je op dat moment hebt.

Rij je al een aantal jaren schadevrij? Dan zal je premie lager uitkomen dan wanneer je in voorgaande jaren veel schade hebt veroorzaakt en bij je vorige verzekeraar dus ook veel schadeclaims hebt ingediend. Dat je een jaar geen ongeluk hebt veroorzaakt betekent overigens niet per direct dat je dan 1 schadevrij jaar hebt. Je kunt namelijk voor een ongeluk meerdere schadevrije jaren verliezen en zo een negatief aantal schadevrije jaren hebben opgebouwd.

Weet je niet zeker hoeveel schadevrije jaren je hebt? Vraag dit dan eerst na bij je huidige autoverzekeraar. Als je opgegeven schadevrije jaren niet overeenkomen met je werkelijke schadevrije jaren dan loop je namelijk een grote kans dat je autoverzekering geweigerd wordt of dat je premie een stuk duurder uitvalt.

Heb je meer dan 10 negatieve schadevrije jaren? Dan zijn weinig verzekeraars bereid je een autoverzekering aan te bieden vanwege het hoge risico. Kijk dan eens bij malusregistratie voor meer informatie hierover.

Jaarlijkse kilometers

Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt speelt ook mee in het bepalen van je premie per maand. In principe zullen de kosten bij het afsluiten van een autoverzekering voor jou lager zijn wanneer je een kleiner aantal kilometers per jaar aflegt, zoals bijvoorbeeld minder dan 10.000 kilometer, dan wanneer je in een jaar meer dan 50.000 kilometer aflegt. Hoe meer je rijdt, hoe groter de kans immers is dat je een keer schade rijdt en gebruik zult moeten maken van je autoverzekering.

Rijbewijs behaald

Behalve de leeftijd van de bestuurder is ook het aantal jaar ervaring van die bestuurder een belangrijke factor waar bij veel verzekeraars bij het berekenen van de premie van de autoverzekering rekening gehouden wordt. Bij het afsluiten van een autoverzekering moet je daarom aangeven wanneer je het rijbewijs hebt gehaald. Bestuurders met meer ervaring achter het stuur, lopen statistisch gezien minder risico om schade te veroorzaken dan bestuurders met weinig rijervaring. Minder dan vijf jaar rijervaring wordt beschouwd als weinig rijervaring.

Ingangsdatum autoverzekering

De ingangsdatum, oftewel de datum waarop je nieuwe autoverzekering ingaat, vul je in om aan te geven vanaf welke dag de verzekering moet gaan gelden. Heb je nog een lopende autoverzekering bij een andere aanbieder? Vul dan de einddatum van de huidige verzekering in. Houd in het geval van een langer lopende verzekering rekening met een daarvoor eventueel geldende opzegtermijn. De meeste autoverzekeringen lopen vanaf de ingangsdatum tot 12 maanden na die datum.

Betaling per maand of jaar

Je kunt bij het afsluiten van een autoverzekering kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse betalingstermijn. Hiermee geef je aan of je de verzekeringspremie per maand of per jaar wilt betalen. In bepaalde gevallen heb je ook de mogelijkheid om per kwartaal of per half jaar te betalen. Hierbij geldt dat hoe meer je vooruit betaald, hoe goedkoper je meestal uit bent.

Schuldschades

Het aantal schuldschades houdt het aantal ongelukken in dat door jouw schuld is veroorzaakt en is gemeld bij de verzekeraar. Het gaat hierbij over het aantal schuldschades van de afgelopen vijf jaar. Deze factor weegt ook mee bij het berekenen van de hoogte van de premie van je autoverzekering. De premie zal lager zijn als er geen enkele sprake van schuldschade is, maar zal juist hoger zijn als je in de afgelopen jaren wel één of meerdere keren een ongeluk hebt veroorzaakt. In het laatste geval zul je namelijk eerder in een risicogroep worden geplaatst.

Gebruik: Privé of Zakelijk

Bij het kiezen van een autoverzekering en bij het bepalen van de premie wordt er ook gekeken naar of je de auto voor zakelijk of privé gaat gebruiken. Niet alle verzekeraars bieden de mogelijkheid om een zakelijke auto te verzekeren en in sommige gevallen verschillen de hoogtes van premies, afhankelijk van het privé- of zakelijk gebruik.

Gebruik je de auto voor beroepsmatig vervoer of als lesauto? Of staat de auto op naam van jouw bedrijf? Dan betreft het een zakelijke auto en moet je die ook als zodanig te verzekeren. Klik hier voor meer informatie over onze bestelautoverzekering.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.