Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Wanneer wordt de schade vergoed als u WA Beperkt Casco verzekerd bent?

Hoe lang duurt het voor de schade vergoed wordt als u WA Beperkt Casco verzekerd bent?

Schades bij WA Beperkt Cascoverzekering zijn onder te verdelen in twee soorten:

  • Verhaalsschades
  • Schades door gedekte evenementen

Verhaalsschades
Indien u WA Beperkt Casco verzekerd bent kan er alleen op basis van een verhaalsbijstanddekking een verhaalsactie worden opgestart. Als u geen verhaalsbijstand heeft kunnen wij uw schade helaas niet behandelen. Op onze internetsite vindt u een aantal formulieren, zoals een aansprakelijkheidsstelling en een afwijzing van aansprakelijkheid. Deze kunt u dan gebruiken om uw schade te verhalen cq af te wijzen.

Als u WA Beperkt Casco verzekerd bent en een verhaalsbijstanddekking heeft krijgt u de schade alleen vergoed als er een tegenpartij bij de schade betrokken is die aansprakelijkheid erkent. Als de tegenpartij aansprakelijk is zal uw verhaalsbjistandverzekeraar er alles aan om de schade voor u te verhalen.

De verzekeraar zal op basis van de verhaalsbijstanddekking de schade aan uw auto laten vaststellen door een onafhankelijk en erkend schade-expert als herstel van de schade boven het drempelbedrag, Euro 500,- uitkomt. Is de schade kleiner dan kunnen wij de verhaalsactie opstarten op basis van de ingezonden, originele, gespecificeerde reparatiebegroting of nota.

Indien van toepassing, zal de expert op de door u opgegeven datum de schade opnemen bij de door u geselecteerde reparateur.

Bij volledige en snelle medewerking van de (verzekeraar van de) tegenpartij, kunnen wij uw schade snel verhalen. In sommige gevallen duurt dit langer, omdat of de tegenpartij niet de snelle medewerking verleent waar wij in uw belang om vragen, of omdat er nog een proces-verbaal of aanvullende informatie moet worden opgevraagd. Ook kan het zijn dat de tegenpartij zijn aansprakelijkheid niet direct erkend. In die gevallen duurt het langer voordat uw schade afgehandeld wordt. De verzekeraar houdt u uiteraard steeds schriftelijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in uw schadedossier.

U kunt de behandeling van uw schade bespoedigen door snel en compleet alle gevraagde formulieren en informatie aan ons toe te sturen en per omgaande te reageren op onze eventuele verzoeken voor aanvullende informatie.

Schades door gedekte evenementen
Op een WA Beperkt zijn met name genoemde schade-oorzaken gedekt. Bij ruitschade gelden aparte regelingen.

De verzekeraar zal de schade aan uw auto laten vaststellen door een onafhankelijk en erkend schade-expert als herstel van de schade boven het drempelbedrag, Euro 750,- uitkomt. Is de schade kleiner dan kan de schade behandeld worden op basis van de ingezonden, originele, gespecificeerde reparatiebegroting of nota. Indien van toepassing, zal de expert op de door u opgegeven datum de schade opnemen bij de door u geselecteerde reparateur.


In de praktijk betekent dit dat binnen tien werkdagen na ontvangst van het expertiserapport en het scahadeformulier de schade uitgekeerd wordt door de verzekeraar. Bij grote schades kan, indien u dat wenst, de uitkering rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met uw schadehersteller. Op uw uitkering wordt mogelijk een eigen-risicobedrag ingehouden, zie hiervoor uw polis.

Wij vragen tenslotte uw aandacht voor het volgende, er zijn verzekeraars welke werken met voorkeur-schadeherstellers. Het gebruik hiervan geeft u dan extra voordelen zoals gratis leenauto en een lager eigen risico. Het niet gebruiken van een voorkeurs-hersteller kan dan nadelig voor u zijn. Voor de exacte regelingen verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden en de pagina van Topherstel / Schadegarant.

< terug