Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Heeft u een klacht? Laat het weten

Heeft u een klacht? Laat het weten

Aan ons...

Als u niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om samen met u tot en passende oplossing van het geschil te komen.

KiFiD... of aan het Klachteninstituut

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u deze ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Klachteninstituut biedt u één loket voor al uw verzekeringsklachten. Als u van mening bent dat u niet volledig bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad, kunt u eveneens bij bovengenoemd instituut terecht.

Wanneer schakelt u het Klachteninstituut in?

Voordat u het klachteninstituut benadert, kunt u het beste eerst met ons contact opnemen. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut u biedt, zijn gratis voor u.

Hoe dient u een klacht in?

Als u schriftelijk een klacht wilt indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kunt u een brief schrijven of gebruik maken van klachtenformulier, dat verkrijgbaar is bij het Klachteninstituut (www.kifid.nl) of op ons kantoor. Enkele aanwijzigingen hierbij:

  1. Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die u met ons heeft gevoerd.
  2. Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat u daarvan vindt.
  3. Geef aan tegen wie de klacht gericht is, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat u van het Klachteninstituut verwacht.
  4. Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop uw klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsel, clausules etc.
  5. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.

Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling.