Motorrijtuig vaak aansprakelijk voor verkeersongeval met zwakkere verkeersdeelnemer

Waarom is een motorrijtuig altijd aansprakelijk is voor een verkeersongeval waarbij een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is? Hier het antwoord, lees en leer!

Bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemer

Omdat een motorrijtuig meer (letsel)schade aan het lijf van een fietser of voetganger (de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers) kan veroorzaken dan andersom is er in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) de bescherming van een zwakkere verkeersdeelnemer geregeld. In dit artikel de WVW is vastgelegd dat een rijdend motorrijtuig in principe aansprakelijk is voor een verkeersongeval waarbij een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is.

Een voorbeeld: auto versus fietser

Veronderstel dat een fietser zomaar een voorrangsweg op rijdt en daar wordt aangereden door een op die voorrangsweg rijdende auto. Dan is de automobilist in principe aansprakelijk voor de schade aan de fietser. De automobilist mag proberen zich te beroepen op eigen schuld van de fietser maar als dat lukt, moet de automobilist toch nog minimaal 50% van de schade aan de fietser vergoeden.

Jongere verkeersdeelnemers worden extra beschermt

Maar dat kan zelfs meer worden als er sprake is van enige mate van schuld van de automobilist; bijvoorbeeld onvoldoende snelheid aangepast of geen rekening gehouden met gebruikelijke fouten van de zwakkere verkeersdeelnemers. Als de fietser jonger is dan 14 jaar dan moet de automobilist altijd 100% van de schade aan de zwakkere verkeersdeelnemer betalen.

En overmacht dan?

Alleen als de automobilist overmacht kan aantonen is hij wellicht niet aansprakelijk. Van overmacht is sprake als de fietser een voor de automobilist zeer onwaarschijnlijke fout heeft gemaakt. Dat is niet het geval als een fietser zo maar een voorrangsweg oprijdt, want dat zijn fouten die fietsers wel vaker maken. Een beroep op overmacht zou ook kunnen slagen als de automobilist kan aantonen, dat hij zelf volledig verwijtloos of schuldloos heeft gereden. Dat is meestal niet aan de orde, want dan moet hij bijvoorbeeld aantonen, dat hij stapvoets reed en rekening heeft gehouden met fouten van eventuele zwakkere verkeersdeelnemers. Als de zwakkere verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar is, dan is er helemaal geen beroep op overmacht mogelijk en ook bijna nooit een beroep op eigen schuld ( eigenlijk alleen maar in geval van opzet van het kind en dat is lastig aan te tonen).

Schade aan auto wél gedeeltelijk vergoed

Voor de schade die de fietser aan de auto toebrengt mag wel een beroep op eigen schuld van de zwakkere verkeersdeelnemer worden gedaan en zal het vaak tot en schulddeling komen. Er is wel sprake van schuld bij de fietser die zomaar de voorrangsweg op rijdt, maar de automobilist moet wel rekening houden met dergelijke fouten van de zwakkere verkeersdeelnemer en zal derhalve niet zijn gehele schade kunnen verhalen op de fietser.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.