Schadevrije jaren en je autoverzekering

9 juni 2023 door Joyce Jaspers

Schadevrije jaren. Eén van de belangrijkste factoren in de premie die je voor jouw autoverzekering betaalt. Schadevrije jaren bepalen namelijk rechtstreeks de korting die jij op je autopolis krijgt, maar over schadevrije jaren bestaan helaas nog veel misverstanden. Omdat ze zo belangrijk zijn leggen we je op deze pagina duidelijk uit wat schadevrije jaren zijn, hoe je ze opbouwt of juist verliest en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

We behandelen de volgende onderwerpen:

Schadevrije jaren bepalen mede de hoogte van je premie

De hoogte van je autoverzekeringspremie wordt door een groot aantal factoren bepaald. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je woonplaats, gewicht van je auto, leeftijd en bij cascoverzekeringen ook de nieuwwaarde van je auto. Uiteraard is daarnaast ook je schadeverleden van belang. Uiteindelijk bepaal jij als bestuurder ook een groot deel van het risico op een aanrijding. Je ‘rijervaring’ wordt door verzekeraars beoordeeld aan de hand van het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Schadevrije jaren autoverzekering

Deze opgebouwde schadevrije jaren vormen vervolgens de basis voor de korting die jij op je autoverzekering krijgt. Deze korting wordt vastgesteld door de zogenaamde bonus-malus ladder (of bm-tabel).

De bonus malus ladder

Vrijwel alle autoverzekeringen werken met een kortingstabel, waarbij de korting veelal op kan lopen tot maximaal 80 procent, maar deze maximale korting verschilt per verzekeraar. Niet alle verzekeraars bieden 80%, bij sommige verzekeraars is de korting bijvoorbeeld maximaal 75%.

Bonus-Malus tabel

We horen vaak dat een maximale korting van 80% heel belangrijk is voor onze klanten, maar wij willen hier toch een kanttekening bij maken. Naast korting is uiteraard de bruto-premie ook van belang. Een verzekering van 2.000 Euro bruto met 80% korting kost netto Euro 400, terwijl een verzekering van 1.600 Euro bruto netto dezelfde Euro 400 kost. Kijk daarom altijd ook naar de bruto premie voor jouw autoverzekering, naast de focus op korting.

De bonus malus ladder is zo ingericht dat je begint op een bepaalde trede (de inschalingstrede) welke los staat van opgebouwde schadevrije jaren. Dit is de basis. En vanuit deze basis bouw je met je schadevrije jaren meer tredes op en stijg je op de ladder. Stel dat je 10 schadevrije jaren hebt en de basis is trede 4 dan wordt je dus ingeschaald op bm trede 14. Welke korting daar vervolgens bij hoort verschilt per verzekeraar.

Schadevrije jaren opbouwen

Schadevrije jaren bouw je uitsluitend op als je ook een autoverzekering hebt lopen, op je eigen naam. Een van de meest voorkomende misverstanden is dat je schadevrije jaren opbouwt vanaf het moment dat je een rijbewijs hebt, maar een eigen verzekering is echt de voorwaarde.

Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt (dat wil zeggen geen niet-verhaalbare schade hebt of een schade die niet leidt tot terugval) krijg je 1 schadevrij jaar. Bij schades die niet leiden tot terugval kun je denken aan een ruitschade of een inbraakschade. Als je deze schade claimt op je verzekering en er is verder geen niet-verhaalbare schade dan krijg je gewoon 1 extra schadevrij jaar per de hoofdvervaldatum.

Simpel toch? Op je jaarlijkse nota vermeldt je verzekeraar overigens exact hoeveel schadevrije jaren je per die datum hebt opgebouwd. Elk jaar heb je dus een actueel overzicht van de schadevrije jaren die op jouw autoverzekering van toepassing zijn.

Schadevrije jaren verliezen

Als je wel een schade claimt op je autoverzekering dan bouw je in dat verzekeringsjaar geen schadevrij jaar op, maar verlies je er een aantal. Meestal is de terugval 5 schadevrije jaren, maar als je meer dan 15 schadevrije hebt staan val je altijd terug naar 10. De terugval is in dat geval dus groter dan 5. Deze terugval is een bedrijfsafspraak tussen alle autoverzekeraars in Nederland en dus bij alle verzekeraars gelijk. In tegenstelling tot de te behalen bm-korting zijn er hier dus geen verschillen.

Negatieve schadevrije jaren

Gezien het bovenstaande kan er dus ook een situatie ontstaan dat je aantal schadevrije jaren negatief wordt. Bijvoorbeeld als je 3 schadevrije jaren hebt opgebouwd en dan een schade krijgt. Je autoverzekering komt dan op 3-5 = -2 schadevrije jaren te staan. Deze situatie met een negatief aantal schadevrije jaren noemen we malus.

Let altijd goed op als je een negatief aantal schadevrije jaren hebt en je wilt overstappen naar een andere verzekering voor je auto. Het kan namelijk lastig zo niet onmogelijk zijn om bij een andere verzekeraar geaccepteerd te worden in dat geval. Dit in verband met de acceptatierichtlijnen die door verzekeraars gehanteerd worden. Deze zijn echter wel weer verschillend per verzekeraar. Je kunt dus altijd bij meerdere verzekeraars een aanvraag voor je autoverzekering doen om te kijken of je daar wel geaccepteerd kunt worden.

Het aantonen van schadevrije jaren

Na beëindiging van je autoverzekering zet je verzekeraar je opgebouwde schadevrije jaren in het systeem 'roy-data'. Je nieuwe verzekeraar kan ze daar weer uit halen als je een nieuwe verzekering afsluit. De papieren bm-verklaring van voorheen bestaat dus niet meer, alles gaat elektronisch en automatisch.

Een kanttekening bij de geldigheid van je schadevrije jaren: als je schadevrije jaren na 3 jaar in roy-data nog niet in gebruik zijn genomen komen deze te vervallen. Let daar dus goed op, want ze zijn dan voorgoed verloren.

Veelgestelde vragen

Hoe beïnvloeden schadevrije jaren mijn autoverzekeringspremie?

Schadevrije jaren tonen aan hoeveel jaar je zonder schade hebt gereden. Ze worden bijgehouden in een landelijk Roydata systeem waartoe alle verzekeraars toegang hebben. Hoe meer schadevrije jaren, hoe lager de premie vaak is. Verzekeraars zien je dan als een lager risico en belonen dat met no-claimkorting.

Wat is de maximale bonus-malus korting?

De maximale bm-korting die je kunt krijgen hangt af van de verzekeraar waar je autoverzekering is ondergebracht. Veel verzekeraars hanteren een maximale bonus malus korting van 75%, maar er zijn ook maatschappijen die tot 80% korting geven op de basispremie. Als je de top van de bonus-malus ladder bereikt ontvangt je de maximale korting, ook als je meer schadevrije jaren hebt. Zo kan het voorkomen dat je na een schuldschade, bij terugval in de noclaim tabel, nog steeds in de maximale kortingsklasse valt.

Ontvang ik ook korting zonder schadevrije jaren?

Als je een autoverzekering afsluit, maar nog geen schadevrije jaren hebt opgebouwd, dan begin je onderaan de bonusmalus ladder. Dat betekent echter vaak niet dat je geen korting ontvangt. Zo kan het zijn dat je start op trede 6 (in ons voorbeeld) waardoor je toch een korting ontvangt van 30%. In welke trede je start hangt af van een aantal factoren zoals je leeftijd en schade verleden. Iedere verzekeraar gaat hier anders mee om, dus bekijk altijd de bm-ladder van jouw verzekeraar in de polisvoorwaarden. Vervolgens stijg je ieder jaar op de ladder als je schadevrij rijdt.

Hoe lang blijven mijn schadevrije jaren geldig?

Zo lang je autoverzekering actief is vervallen je schadevrije jaren niet. Heb je geen lopende verzekering meer? Dan blijven de opgebouwde jaren helaas niet onbeperkt geldig. Na het opzeggen van je verzekering blijven de opgebouwde jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig en ook als zodanig in het Roydata systeem genoteerd. Na deze termijn komen ze te vervallen.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.