Joyriding: wanneer is wie aansprakelijk?

Joyriding is letterlijk vertaald: ‘plezier rijden’. Meestal staat joyriding in de polisvoorwaarden omschreven als “elk wederrechtelijke gebruik van een motorrijtuig, zonder de bedoeling dit motorrijtuig toe te eigenen”. Wederrechtelijk wil zeggen in strijd met de wet. Het is in strijd met de wet om zonder toestemming van de eigenaar van een auto met die auto te gaan rijden en zeker te gaan joyriden.

Joyriding lijkt op diefstal, maar het is niet hetzelfde. Het grote verschil is dat bij diefstal de dief het motorrijtuig meeneemt met de bedoeling om het zich toe te eigenen c.q. te houden of om het te verkopen (en de opbrengst te houden!) en bij joyriding neemt de joyrider de auto mee om een te gaan (plezier) rijden.

In de verzekeringspraktijk wordt er onderscheid gemaakt in joyriding:

  • Met of na geweldpleging; bijvoorbeeld een joyrider breekt in, in een woning om de sleutel van een auto te stelen;
  • Zonder geweldpleging; bijvoorbeeld een joyrider ziet een auto met de sleutel in het contact staan.

Joyriding na geweldpleging

Voor joyriding na geweldpleging geldt, dat de eigenaar van de auto er niets aan kan doen dat iemand met zijn auto is gaan rijden. Als de joy-rider met de auto schade aan derden veroorzaakt, dan hoeft de WA verzekeraar net zoals in geval van diefstal de schade aan die derden niet te vergoeden.

Joyriding

Joyriding zonder geweldpleging

Als er geen geweldpleging is, dan is de eigenaar wel een verwijt te maken; hij heeft de joyrider in de gelegenheid gesteld om te gaan rijden. De WA autoverzekeraar moet de schade die met het motorrijtuig veroorzaakt is aan derden wel vergoeden. Maar mag de schade wel verhalen op de joy-rider. De schade aan de auto zelf waarmee joygereden is meestal meeverzekerd op de beperkte en volledig cascoverzekering van de auto.

Als de joyrider bekend is en jonger is dan 18 jaar dan is er dekking op de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van de ouders van de minderjarige als de minderjarige het motorrijtuig met geweld heeft verkregen. Er is dan dekking voor de schade aan de auto waarmee joy werd geregen ( als de auto niet van een andere verzekerde op die polis is) en voor de schade die veroorzaakt is aan derden.

Als de joyrider de auto zonder geweld heeft verkregen en/of ouder is dan 18 jaar, is er geen dekking op diens AVP.

Waarborgfonds Motorverkeer

Als de joyrider onbekend is gebleven en wel duidelijk is, dat hij het motorrijtuig met geweld heeft verkregen, dan kunnen de benadeelde derden (dus anderen dan de eigenaar van het motorrijtuig) de schade wellicht verhalen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.