Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Netpolis nieuwsbrief augustus 2006

Netpolis nieuwsbrief augustus 2006

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Nieuwsbriefspecial: APK goedkoper
 • Auto moet zachter voor fietser worden
 • Energielabel medebepalend bij aanschaf auto
 • Nooit meer verkeerde brandstof in de tank?
 • Zuinige auto’s sinds 1 juli voordeliger
 • TomTom zorgt voor meer ingetikte autoruiten
 • Politie pakt agressieve rijders aan
 • Jonge auto’s populair onder dieven
 • Slim product van Slime voor lekke band
 • Nederlanders ontduiken massaal BPM
 • Opgeblazen bijrijder

Nieuwsbriefspecial:  APK goedkoper

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) heeft enkele tientallen controlepunten van de verplichte APK-keuring per 21 juli geschrapt. Dat moet leiden tot minder lasten voor de autobezitter en het bedrijfsleven. De dienst verwacht dat de keuring ongeveer vijf minuten korter zal gaan duren. Dat moet tot lagere kosten voor de autobezitter leiden. Voor de keuring bestaat geen vast tarief. Normaliter is de autobezitter tussen 20 tot 70 euro kwijt. Bezitters van een wagen met een dieselmotor betalen ongeveer 25 tot 90 euro.

Het schrappen van controlepunten heeft vooral betrekking op vereenvoudiging van procedures en administratieve controles, zoals het nagaan van gegevens op het kentekenbewijs. In april besloot het kabinet dat een autobezitter de keuring niet meer jaarlijks hoeft te laten uitvoeren, maar eens in de twee jaar. Bovendien is een keuring slechts verplicht, als de auto vier jaar oud is. Tot dan toe was dat vanaf het derde levensjaar. Dit besluit moet nog worden goedgekeurd.

Auto moet zachter voor fietser worden

Het aantal ongevallen met dodelijke afloop voor fietsers kan met tientallen omlaag als de voorruiten van auto’s zachter worden gemaakt. Dat met airbags aan de buitenkant van de voorruit. Dat zegt de Fietsersbond op basis van een verkennend TNO-onderzoek.
 
TNO heeft simulaties gemaakt van botsingen tussen auto’s en fietsers. Daaruit bleek dat fietsers tijdens ongevallen meestal op de motorkap terechtkomen en frontaal de keiharde ruit of het ruitframe rammen, met ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg.

Verkeersongevallen hadden vorig jaar in Nederland 817 dodelijke aflopen, onder wie 181 fietsers. De Fietsersbond constateert dat er in Europees verband al afspraken zijn gemaakt over maatregelen om auto’s minder gevaarlijk te maken bij botsingen. Het gaat dan om zachtere bumpers en een buffer tussen de motorkap en het motorblok. “Die maatregelen zijn echter niet voldoende om het letselrisico voor fietsers te beperken, omdat uit de botssimulaties blijkt dat fietsers hoger en verder op de auto terecht komen”, aldus de Fietsersbond. De bond krijgt daarin steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Energielabel medebepalend bij aanschaf auto

Ruim zeven op de tien automobilisten zeggen dat het energielabel van invloed zal zijn op de beslissing bij de aanschaf van een nieuwe auto. Voor 32 procent zal dit zeker van invloed zijn. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van RTL Nieuws.

Per 1 juli is het energielabel op auto’s ingevoerd. Het energielabel geeft informatie over brandstofverbruik, CO2-uitstoot en de relatieve zuinigheid van een motorvoertuig. Aan de hand van dit label wordt voor een deel de belasting op personenauto’s en motorrijwielen bepaald: energiezuinige auto’s leveren korting op, energieslurpende auto’s zullen duurder zijn. Driekwart van de automobilisten vindt het principe van het energielabel goed. De prijs van een nieuwe auto blijkt overigens de meest doorslaggevende factor bij aankoop, gevolgd door grootte/ruimte, merk en zuinigheid/milieuvriendelijkheid.

Nooit meer verkeerde brandstof in de tank?

De ANWB introduceert een nieuw hulpmiddel waarmee kan worden voorkomen dat een automobilist de verkeerde brandstof tankt, de Fuel Warner. Dit is een plastic label dat eenvoudig achter het klepje van de tank maar vóór de tankdop te bevestigen is. De Fuel Warner is verkrijgbaar in de ANWB-winkels voor € 1,95.
 
Op het label staat in het Nederlands en in de talen van de meest populaire vakantielanden onder welke naam de brandstof bekend staat. Elk jaar helpt de Wegenwacht 25.000 mensen die een verkeerde brandstof hebben getankt weer op weg. Het merendeel van de vergissingen wordt begaan door dieselrijders die benzine tanken.

Het doorrijden met een verkeerde brandstof in de tank kan veel schade veroorzaken aan een auto. De kosten om deze schade bij een garagebedrijf te laten verhelpen kunnen oplopen tot zo’n 5.000 euro. De ANWB raadt daarom aan om bij verkeerd tanken de motor niet te starten. Wanneer de vergissing pas na het wegrijden wordt opgemerkt is het raadzaam om direct de motor af te zetten om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Zuinige auto’s sinds 1 juli voordeliger

Sinds 1 juli 2006 zijn zuinige auto’s goedkoper en onzuinige duurder geworden. Voor wie in een dieselauto zonder roetfilter rijdt, is per 1 juli de stimuleringsregeling voor zogenaamde retrofit roetfilters ingegaan.
 
De belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is per 1 juli voor een deel afhankelijk gemaakt van het brandstofverbruik van de auto. Hiervoor wordt het bestaande stelsel van energielabels gebruikt. Voor relatief zuinige auto’s (de labels A en B) met conventionele aandrijving (benzine, diesel) wordt een korting verleend op de BPM. De korting bedraagt 1.000 euro voor auto’s met label A en 500 euro voor auto’s met label B. Onzuinige auto’s (de labels D, E, F en G) krijgen een oplopende toeslag.
 
Met de nieuwe maatregel wil de overheid de aanschaf van zuinige auto’s stimuleren en daarmee het aandeel zuinige auto’s vergroten. Zodoende wordt de CO2-uitstoot teruggebracht en u bespaart op uw brandstofkosten.

Voor hybride auto’s geldt voor een A-label een maximale BPM-korting van 6.000 euro en voor een B-label een maximale korting van 3.000 euro.

TomTom zorgt voor meer ingetikte autoruiten

Als u een navigatiesysteem in uw auto heeft, loopt u een verhoogde kans dat uw autoruit wordt ingetikt. De laatste maanden is het aantal ingetikte ruiten van auto’s met een navigatiesysteem, ook al zijn ze er door de bestuurder uitgehaald, flink toegenomen.

Carglass zag de eerste zes maanden van dit jaar het aantal ingetikte ruiten met 16 procent toenemen tot ruim 45.500. Vooral nieuwe auto’s zijn het doelwit van inbrekers. Deze zijn vaker uitgerust met navigatiesystemen zoals TomTom of Navteq dan oudere voertuigen.

In de afgelopen jaren was volgens Carglass juist sprake van een daling van het aantal schadegevallen aan autoruiten door inbraak. Dat had onder meer te maken met extra politie op straat en anti-diefstalcampagnes. Het totaal aantal schades aan autoruiten nam de eerste zes maanden van dit jaar met 13 procent toe tot 318.420. Dat is naast inbraak te wijten aan steenslag, die goed was voor 15 procent extra ruitschades. De relatief strenge winter, het achterstallig onderhoud aan het wegennet en de groeiende files waren daar de oorzaak van, aldus Carglass.

Politie pakt agressieve rijders aan

De politie in het Rijnmondgebied heeft in de eerste helft van dit jaar de rijbewijzen van 260 automobilisten ingenomen. Dat zijn er bijna 100 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat om bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan agressief rijgedrag, zoals extreme snelheidsoverschrijdingen en bumperkleven. De toename van het aantal ingenomen rijbewijzen is volgens de politie het gevolg van intensievere controles op rijks- en provinciale wegen in het gebied. De meeste controles zijn aangekondigd. Extreme snelheidsovertredingen, bumperkleven, niet-handsfree bellen en rijden over de doorgetrokken streep staan in de ergernissen top tien van weggebruikers.

Jonge auto’s populair onder dieven

Het aantal diefstallen van auto’s van nul tot drie jaar oud is dit eerste halfjaar sterk toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er werden 145 meer jonge auto’s gestolen dan in 2005.

In de politieregio’s Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Limburg-Noord en Brabant-Noord is de kans op het verdwijnen van een jonge auto het grootst. Dat meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Hierin werken onder meer politie, verzekeraars en autobranche samen. Vooral Volkswagens zijn populair onder dieven.

Slim product van Slime voor lekke band

Een nieuwe reparatieset van Slime maakt het mogelijk om snel een lekke band te repareren zonder de kwaliteit van de band op lange duur te verslechteren. Automobilisten met een lekke band kunnen met een compressor binnen enkele minuten de band oppompen met gelei en vervolgens gewoon doorrijden. Later is de vloeistof eenvoudig uit de band te verwijderen. In tegenstelling tot andere snelmiddelen bevat Slime geen schuim of latex, waardoor de band langer bruikbaar blijft, aldus de importeur van Slime.

Juist in de vakantieperiode, wanneer veel mensen lange afstanden afleggen, is de kans op een lekke band groot. Volgens de ANWB staan banden en wielen in de top vijf als reden waarom mensen stranden. Veilig Verkeer Nederland is blij met het nieuwe product omdat gestrande automobilisten daardoor minder lang op de vluchtstrook staan.

Nederlanders ontduiken massaal BPM

Steeds meer Nederlanders ontduiken de aanschafbelasting (BPM) op auto’s. Zij kopen hun auto in het buitenland rijden hier met buitenlands kenteken rond. Wie met deze overtreding betrapt wordt, kan rekenen op een naheffing en een boete van soms tienduizenden euro’s. Dat kan bij een nieuwe Mercedes van 70.000 euro al resulteren in een naheffing van ruim 30.000 euro. Vorig jaar werd tegen 3.200 BPM-fraudeurs proces-verbaal opgemaakt, 200 meer dan in 2004.

Opgeblazen bijrijder

Een Britse verzekeraar heeft een opblaaspop ontwikkeld die fungeert als ‘bijrijder’ voor vrouwelijke bestuurders die alleen op pad moeten. De pop, ook wel ‘Buddy on Demand’ genoemd, moet de vrouwen meer zelfvertrouwen geven.

De opblaaspop past in het handschoenenvakje, verschijnt na een druk op de knop en neemt plaats op de passagiersstoel. Volgens de Britse verzekeraar voelt 82% van de vrouwen zich veiliger met een passagier en bij de helft vindt alleen rijden in het donker een crime.