Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Netpolis nieuwsbrief augustus 2008

Netpolis nieuwsbrief augustus 2008

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

  • Zachte banden kost 140 euro per jaar
  • Regeringsfracties willen hard optreden tegen wegpiraten
  • Premies Servische grensverzekeringen retour
  • Links plakken en bumperkleven zelden beboet
  • Prijzenoorlog pechhulpdiensten
  • Kilometervergoeding moet omhoog
  • Uitwijkroutes snelwegen
  • Filedruk weer omhoog
  • Verkeersongevallen door navigatieapparatuur
  • Automobilisten houden telefoon in de hand

Zachte banden kost 140 euro per jaar

Door de hoge benzineprijs is autorijden een kostbare aangelegenheid. Veel mensen kunnen een deel van de kosten terugverdienen door regelmatig hun banden op spanning te brengen. Dat kan tot 140 euro per jaar opleveren. Een onderzoek van de ANWB onder haar leden wees uit dat 40 procent de banden van zijn auto één keer per jaar op spanning brengt. Een evengroot deel doet dit iedere maand en 10 procent gaat ervan uit dat de garage dat doet.

De ANWB adviseert de bandenspanning van de auto iedere maand te controleren. Rijden met te zachte banden is een onnodige belasting van het milieu, kost meer benzine, leidt tot sneller slijtage van de banden en maakt meer geluid. Rijden met te slappe banden kost ongeveer 140 euro extra per jaar.

Regeringsfracties willen hard optreden tegen wegpiraten

De PvdA en het CDA willen dat automobilisten die ernstig in de fout gaan, naast hun rijbewijs ook het kentekenbewijs van hun auto moeten inleveren. Op die manier moet het lastiger worden om met een rijontzegging toch achter het stuur plaats te nemen.

Door ook het kentekenbewijs in te nemen, lopen onbevoegde automobilisten eerder tegen de lamp, omdat de verkeerspolitie gebruik maakt van kentekenscanners. De motie van de PvdA en het CDA kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De twee partijen willen ook dat bij de koop en het te naam stellen van een voertuig een geldig rijbewijs moet worden voorgelegd. Dit moet voorkomen dat mensen die na een ernstig verkeersmisdrijf hun kentekenbewijs hebben moeten inleveren, simpelweg een nieuwe auto kopen en verder rijden.

Premies Servische grensverzekeringen retour

Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars heeft met het Servische 'groene kaartenbureau' een regeling getroffen om door Nederlandse toeristen ten onrechte betaalde premies voor grensverzekeringen te restitueren. Servië blijkt op veel groene kaarten nog met de landcode 'SCG' te worden vermeld, terwijl de officiële aanduiding in juli 2007 is veranderd in 'SRB'.

Officieel worden groene kaarten met de oude benaming echter nog tot juli 2009 erkend, maar in de praktijk blijkt die afspraak vaak niet te worden nagekomen, zodat automobilisten met een 'SCG'-aanduiding aan de Servische grens voor € 150 een grensverzekering moeten sluiten. Om voor premierestitutie in aanmerking te komen, kunnen zowel verzekeraars als verzekerden een kopie van de geldige groene kaart, de verzekeringsgegevens en de afgesloten grensverzekering met betalingsbewijs naar het  Nederlandse groene kaartenbureau sturen.

Links plakken en bumperkleven zelden beboet

Linksrijders en bumperklevers worden zelden beboet voor hun gedrag. Dit terwijl het gedrag gevaarlijk is en bovenin de top tien van verkeersergernissen staat. Dit blijkt uit cijfers van het CJIB, het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Volgens de cijfers zijn in de eerste helft van 2008 ruim 5,3 miljoen bekeuringen uitgeschreven. Het merendeel betreft snelheidsovertredingen. Slechts 1.216 boetes zijn opgelegd vanwege ‘links plakken’ en 600 bekeuringen zijn uitgeschreven aan bumperklevers.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) verklaart het geringe aantal boetes voor dit soort overtredingen uit het feit dat ze lastig zijn vast te stellen en dat dit veel tijd kost. “In een opvallende surveillancewagen lukt het nauwelijks omdat automobilisten dan snel corrigeren, en in een onopvallende wagen moet je de hele tijd volgen om het feit te kunnen vaststellen.”

Autobestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden. Wordt vastgesteld dat iemand duizend meter asfalt op de rechter baan onbenut laat, dan kan deze automobilist op de bon worden geslingerd. Een bekeuring kan ook worden uitgedeeld aan bestuurders die minder dan drie meter afstand houden tot de auto voor hen. De boete kan oplopen tot 400 euro of er kan een dagvaarding worden afgegeven.

Prijzenoorlog pechhulpdiensten

De concurrentie onder de aanbieders van pechhulpdiensten is moordend. Nieuwkomers, veelal verzekeraars, bieden hulppakketten tegen bodemprijzen aan.

De ANWB is met de Wegenwacht de grootste pechhulporganisatie van ons land. Maar steeds meer verzekeraars proberen zich met dumpprijzen een plek op de pechhulpmarkt te veroveren. Voor nog geen drie tientjes per jaar kan de automobilist zich verzekeren voor pechhulp in binnen- en buitenland.

Kilometervergoeding moet omhoog

Vakbonden CNV en De Unie vinden de wettelijke kilometervergoeding veel te laag. Ze eisen een vergoeding van 24 cent per kilometer. Nu mogen werkgevers 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Als de vergoeding niet omhoog gaat, dreigen de bonden met hogere looneisen. Het CNV pleit ook voor een herziening van de berekeningen. De huidige tegemoetkoming wordt jaarlijks gecorrigeerd op het inflatieniveau. De bond wil dat het belastingvrije gedeelte meegroeit met de stijging van de totale autokosten.

Uitwijkroutes snelwegen

Snelwegen waarop na een ongeval of stremming het verkeer snel vastloopt, krijgen vaste uitwijkroutes. Het gaat om tientallen wegen verspreid over het hele land. De eerste zeventig uitwijkroutes zijn inmiddels door Rijkswaterstaat voorzien van de nieuwe U-borden. Verwacht wordt dat eind dit jaar 150 tot 200 wegen een vaste uitwijkroute hebben. Het systeem van vaste uitwijkroutes is afgekeken van de Duitsers. Rijkswaterstaat wil zo de files verkorten en voorkomen dat mensen zelf op avontuur gaan.

De blauwe U-borden krijgen een vaste plek: ze worden bevestigd aan bestaande routeborden. Op het moment dat een weg geblokkeerd raakt, wordt via tekstkarren of zogenoemde klapborden en via de radio bekendgemaakt dat automobilisten een bepaalde afrit kunnen nemen. Onderaan die afrit staan de U-borden die de weggebruiker dan kan volgen.

Filedruk weer omhoog

Automobilisten op de Nederlandse wegen zijn in de eerste helft van 2008 vaker door fileleed getroffen dan in dezelfde periode vorig jaar. Overdag is de filedruk (lengte maal duur) met gemiddeld 8 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB.

Als oorzaken van de toegenomen filedruk noteert de ANWB vooral het natte weer rond het einde van de winter, met een uitschieter van 888 kilometer file op 25 maart, en drukkere ochtendspitsen. Tussen 6.00 en 10.00 uur in de ochtend nam de filedruk dit jaar met maar liefst 11 procent toe. De drukste spitsen zijn op dinsdag- en donderdagochtend.

Verkeersongevallen door navigatieapparatuur

Vertrouw nooit blindelings op je navigatieapparatuur. Het is namelijk een veel voorkomende oorzaak van verkeersongevallen. In Groot-Brittannië zijn hierdoor zo’n 300.000 automobilisten gecrasht. In het Verenigd Koninkrijk heeft meer dan de helft van de automobilisten een navigatiesysteem. De krant Mirror deed onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van navigatieapparatuur en ongelukken in het verkeer. Eén op de vijftig ondervraagden gaf te kennen dat het volgen van hun apparaat een ongeval of een bijna-ongeluk veroorzaakte.

Het blijkt dat veel autorijders hun tomtom blindelings volgen. Tien procent van de navigatie-bezitters geeft aan een gevaarlijke afslag te nemen wanneer het apparaat hen die kant opstuurt. Een kwart van de automobilisten rijdt een weg in waar dat verboden is. Het onderzoek laat ook zien dat de navigatieaanwijzingen een derde van de respondenten in verwarring brengt. Ze twijfelen of maken een onverwachte manoeuvre temidden van druk verkeer.

Enkele handige tips om veiliger om te gaan met navigatieapparatuur:
- schaf alleen navigatieapparatuur aan die wordt aanbevolen in veiligheidsonderzoek
- plaats het apparaat zodanig dat het uitzicht op het verkeer niet wordt belemmert
- stel het apparaat in vóór vertrek
- vertrouw op je gezonde verstand in plaats van alleen het navigatiesysteem
- negeer instructies die andere weggebruikers in gevaar brengen

Automobilisten houden telefoon in de hand

Nederlandse automobilisten bellen nog altijd veel achter het stuur met het mobieltje in de hand. Dat meldt het Bureau Verkeershandhaving van het OM. De speciale anti-belbrigade van de politie slaagt er niet in dit probleem in de hand te houden.

Verkeersofficier Koos Spee geeft toe dat de opbrengst van de extra controles tegenvalt. De proef die in september van start is gegaan, heeft tot nu toe ‘slechts’ 19.600 extra boetes opgeleverd. Justitie had op meer gerekend. In de periode juli 2007 tot en met juni 2008 zijn in totaal 107.600 bekeuringen uitgedeeld voor handheld bellen achter het stuur. In voorgaande jaren werden er jaarlijks gemiddeld 120.000 boetes van 150 euro uitgeschreven.