Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief februari 2009

Netpolis nieuwsbrief februari 2009

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Help! Auto te water!
 • Diesel, benzine en LPG fiscaal berekend
 • Vorstschade wordt vergoed
 • Nieuwe apk-keuring in mei
 • Minder diefstallen personenauto’s
 • Minder boetes in 2008
 • At the carwash
 • Hoe veilig is de Nederlandse weg?
 • Koos Spee vertrekt
 • Bovag wil sloopbonus voor oude auto’s
 • Gebruikte auto’s goedkoper
 • Minder files in januari

Help! Auto te water!

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een nieuwe campagne gelanceerd: 'Auto te water? Meteen eruit door de ruit!' Jaarlijks rijden zo’n 800 auto’s het water in. Hierbij komen circa 50 personen om het leven. Dit is deels te wijten aan het misverstand dat inzittenden de auto pas zouden moeten verlaten als deze geheel onder het water verdwijnt of als deze volledig is volgelopen.

Ook kunnen mensen vast komen te zitten doordat elektrische ramen en deuren niet meer functioneren door kortsluiting. Zelfs automobilisten in het bezit van een veiligheidshamer kunnen in de problemen komen wanneer deze los in de auto ligt. De hamer kan dan bij het te water raken worden weggeslingerd en zoek raken.

Wat te doen zodra de auto in het water terechtkomt?

 • Maak de autogordel los of snijd deze door met het mes dat in de veiligheidshamer zit
 •  Sla met een paar flinke tikken de zijruit helemaal kapot
 • Ontsnap ruggelings, dus met het gezicht naar het dak, door het raam

Voor meer tips en adviezen, zie www.eruitdoorderuit.nl.

Diesel, benzine en LPG fiscaal berekend

LPG-rijders zijn het goedkoopst uit als het om belastingen gaat. Het rijden op diesel is vrijwel altijd duurder dan het rijden op benzine. Dat wil zeggen: qua belastingen. Dat blijkt uit een berekening van staatssecretaris De Jager van Financiën.

De berekening is gebaseerd op personenauto’s uit de middenklasse met een gewicht van 1200 kilo. De Jager gaat uit van een periode van 13 jaar en maakt dan het optelsommetje van BPM, de motorrijtuigenbelasting en accijns, op basis van de cijfers van 2007. Bij 150.000 kilometers is de autorijder die kiest voor diesel € 1.940 per jaar kwijt aan belasting, tegenover de benzinerijder € 1.542. Bij 400.000 kilometers is de dieselrijder echter minder kwijt aan belasting: € 2.331 tegenover € 2.526 voor de benzinerijder. Rijden op LPG is in beide berekeningen het voordeligst.

Vorstschade wordt vergoed

Rijkswaterstaat keert schadevergoedingen uit aan automobilisten die vorstschade aan hun voertuig opliepen door aangetast asfalt. Er zijn ongeveer 600 schriftelijke schadeclaims bij Rijkswaterstaat ingediend. De helft van de claims komt van automobilisten die op de A6 tussen Muiderberg en de Hollandsche Brug schade opliepen. De schade bestaat vooral uit lakschade en beschadigde en kapotte ruiten door rondvliegende stukken asfalt.

In totaal zijn er 37 stukjes weg die beschadigd zijn. Door het strenge winterweer is de schade dit jaar groter dan anders. Door vorst raken er meer steentjes los van het wegdek dan normaal. Automobilisten die schade hebben door bijvoorbeeld de losse steentjes, kunnen contact opnemen met het landelijk informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. Zie ook de website van Rijkswaterstaat over schade door slecht wegdek.

Nieuwe apk-keuring in mei

Minister Eurlings van Verkeer wil in mei van dit jaar een vernieuwde apk-keuring invoeren. Sinds vorig jaar hoeven eigenaren van een benzineauto al minder vaak hun auto te laten keuren. De eerste keuring gebeurt na 4 jaar en dan om het jaar. Voorheen was dat al na 3 jaar en dan jaarlijks. In een advies van de RDW zullen in de apk ook veiligheidsvoorzieningen (ABS en airbags) en de bandenspanning gecontroleerd worden. Er wordt nog bekeken of ook de geluidsprestaties gecontroleerd moeten worden.

Minder diefstallen personenauto’s

In 2008 vonden er 6% minder diefstallen van personenauto’s en zware bedrijfsauto’s plaats dan in het jaar ervoor. Sinds 2000 is het aantal diefstallen met 55% afgenomen. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) zijn er het afgelopen jaar wel meer bromfietsen, motorfietsen en bestelauto’s ontvreemd. Het totaal aantal voertuigdiefstallen steeg in 2008 daarom met 5,8% in vergelijking met 2007.

De diefstal van lichte bedrijfsauto’s nam het afgelopen jaar toe met 46 voertuigen. Volgens de AVc kunnen de diefstallen van bedrijfsauto’s in de toekomst flink worden beperkt door het gebruik van volgsystemen in de auto’s. De stichting is daarover met de verzekeraars en de transportsector in gesprek. De steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn goed voor 40% van alle diefstallen van motorfietsen in Nederland. Ook in Limburg en Brabant werden veel motorfietsen ontvreemd. De meeste brom- en snorfietsen verdwenen in de drie grote steden en in Limburg Zuid.

Minder boetes in 2008

De politie heeft in 2008 in totaal 11,5 miljoen boetes uitgedeeld; een miljoen minder dan in het recordjaar 2007. Een reden voor de daling van 8% kan het CJIB nog niet geven. Waarschijnlijk hangt de daling samen met de politieacties, die in januari 2008 plaatsvonden. Agenten voerden diverse acties voor een beter salaris, waardoor de staat volgens politievakbond ACP 10 tot 15 miljoen euro aan boete-inkomsten is misgelopen.

Of ook de boete-inkomsten minder zijn dan vorig jaar, is nog maar de vraag. In april werd de gemiddelde boete zo’n 20% duurder. En sinds 1 januari zijn de boetes met maximaal € 7 duurder geworden omdat het CJIB voortaan de administratiekosten doorberekent in het boetebedrag.

At the carwash

De auto wassen voor de deur is uit, de wasstraat is in. Ruim 60 procent van de autobezitters laat zijn wagen schoonmaken bij een wasbedrijf. Dat blijkt uit cijfers van Bovag. Verder blijkt dat Nederlanders vaker hun auto schoonmaken, zo’n tien keer per jaar. Volgens Bovag is de wasstraat milieuvriendelijker dan het wassen op straat: door straatwassen spoelt jaarlijks minstens 100.000 kilo aan milieubelastende stoffen in het riool. In een wasstraat worden de milieuverontreinigende stoffen opgevangen en naar een verwerkend bedrijf gebracht.

Hoe veilig is de Nederlandse weg?

Iedere dag overlijden 2 personen als gevolg van een auto-ongeluk. Toch is de Nederlandse weg relatief veilig. Dat blijkt uit cijfers in het rapport Veiligheidsbalans 2008 van de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Daarin worden de cijfers van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken. De opvallendste feiten:

 • Sinds 1998 is het aantal verkeersdoden op de weg afgenomen met 36%
 • Het aantal (ziekenhuis)gewonden is verminderd met 8%
 • In de laatste 10 jaar is het aantal doden onder auto-inzittenden met 54% afgenomen.
 • Het aantal autododen in 2007 was 791.
 • Van alle vervoermiddelen is de auto het vaakst betrokken bij verkeersongevallen.
 • De meeste doden en gewonden vallen op wegen met een maximale snelheid van 50 km/u (binnen de bebouwde kom) en van 80 km/u (buiten de bebouwde kom).
 • Op verkeersgebied is Nederland na Malta het veiligste EU-land.
 • In de gehele Europese Unie vallen gemiddeld 14 dodelijke slachtoffers per 100.000 inwoners; in Nederland zijn dat er 4.

Koos Spee vertrekt

Landelijk verkeersofficier Koos Spee maakte in januari bekend dat hij vertrekt. Koos Spee krijgt een bestuursfunctie bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie ondergaat op dit moment een reorganisatie die ertoe leidt dat de functie van verkeersofficier minder zwaarwegend wordt. Dat is de officiële reden dat Koos Spee een andere functie krijgt maar hij zou zelf niet echt gelukkig zijn met de ‘gedwongen’ promotie. Spee is sinds 1998 verkeersofficier. Zijn opvolger wordt Peter Muyer.

Bovag wil sloopbonus voor oude auto’s

Autobrancheorganisatie Bovag adviseert de overheid een ‘sloopbonus’ in te stellen voor auto’s ouder dan 9 jaar. In Duitsland bestaat een dergelijke maatregel al. Daar krijgen bezitters van een oude auto € 2.500 als ze deze laten slopen en vervangen voor een nieuwe. De sloopbonus is in Duitsland een groot succes. Autodealers melden een toename van het aantal verkochte nieuwe auto's sinds de invoering van de bonus.

De Bovag ziet louter voordelen aan een vergelijkbare Nederlandse regeling: het milieu vaart er wel bij en de economie wordt gestimuleerd. Hoe hoog een dergelijke bonus zou moeten worden, is onbekend.

Gebruikte auto’s goedkoper

De prijzen van tweedehands auto’s zijn door de kredietcrisis fors gedaald. Een gebruikte auto kostte in december 2008 gemiddeld 7,4% minder dan het jaar ervoor. Doordat tweedehands auto’s steeds goedkoper worden, is het autobezit juist duurder geworden. Het groter wordende verschil tussen de prijs van een nieuwe en een tweedehands auto leidt tot hogere afschrijvingskosten.

Het economisch bureau van ING verwacht dat de prijzen van occasions nog verder zullen dalen. Dit vanwege de gevolgen van de kredietcrisis en de nieuwe belastingmaatregelen van de overheid, die ervoor zorgen dat het kopen van een zuinige nieuwe auto een stuk aantrekkelijker is geworden.

Minder files in januari

We rijden met z’n allen minder autokilometers de laatste tijd. En dus zijn er minder files. Dat meldt de ANWB. In januari daalde de filedruk, de lengte maal de duur van de files, met maar liefst 14% vergeleken met dezelfde maand in 2008. De ANWB verklaart de afname door: minder werkzaamheden, het goede weer, de afgenomen bedrijvigheid en de wintersportvakantie.

De daling van het aantal files zette vorig jaar al in. Volgens de ANWB bleek eerder uit cijfers van het ministerie van Verkeer dat de mobiliteit in 2008 met 1% gedaald was ten opzichte van het jaar ervoor. In het vierde kwartaal lag die 0,3% lager dan in het derde kwartaal.