Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief januari 2008

Netpolis nieuwsbrief januari 2008

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Kilometerheffing vanaf 2011
 • Forse toename aantal oldtimers
 • Minister houdt vast aan marge snelheidslimiet
 • Veel leaserijders mijden spits al
 • Stille autobanden en wegen besparen kosten
 • 10 miljoen snelheidsboetes in 2007
 • Fileleed reden om van baan te veranderen
 • Vervangen kentekenbewijs via internet
 • Boetes voor automakers boven CO2-norm
 • Forse stijging files overdag
 • Milieuvignet in Duitse steden

Kilometerheffing vanaf 2011

Het kabinet start in 2011 met de kilometerheffing voor vrachtwagens en in 2012 gaan ook automobilisten de kilometerheffing betalen. Minister Eurlings van Verkeer heeft dit bekendgemaakt.

Voor de kilometerheffing wordt gebruikgemaakt van moderne satelliettechnologie. Ieder voertuig krijgt een kastje dat de afgelegde afstand registreert. In de komende jaren komen er verder een flink aantal proeven, onder meer om automobilisten te verleiden om de file te mijden. Ze krijgen geld als ze buiten de spits om van en naar hun werk rijden. Verschillende grote bedrijven nemen deel aan de proef.

Kilometerheffing moet de burger per saldo niet veel meer gaan kosten. Dat houdt in dat de bestaande motorrijtuigenbelasting volledig verdwijnt en de aanschafbelasting voor een groot deel. De oppositiepartijen VVD, SP en PVV vertrouwen het echter niet. Zij denken dat er toch een lastenverzwaring voor de automobilist aankomt. Ook vinden ze de kilometerheffing oneerlijk, omdat veel automobilisten geen keuze hebben: ze moeten wel rijden in de file en zullen daardoor straks veel duurder uit zijn.

De linkse oppositie (SP en GroenLinks) vindt juist dat er meer moet worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer, zodat forenzen en andere weggebruikers een goed alternatief krijgen voor de file.

Forse toename aantal oldtimers

Nederland telde begin dit jaar bijna 323.000 motorvoertuigen van 25 jaar of ouder. Dat zijn er tweemaal zoveel als in 2000. Dat meldde het CBS.

Het aantal oldtimer-personenwagens groeide in zeven jaar tijd met 68 procent tot 204.000. Het aantal oude motorfietsen verdrievoudigde tot ruim 95.000. Het aantal oude bedrijfswagens verdubbelde tot bijna 24.000.

Het totale wagenpark bestond in 2007 voor bijna 2,5 procent uit oldtimers. Afgezien van het mogelijke emotionele aspect is een voertuig van 25 jaar of ouder ook aantrekkelijk omdat er geen wegenbelasting voor hoeft te worden betaald. Een groot deel van de oude auto’s en motoren is nog betrekkelijk jong, dat wil zeggen niet ouder dan 35 jaar.

Minister houdt vast aan marge snelheidslimiet

Minister Eurlings van Verkeer voelt niets voor een plan van de VVD om de marges voor boetes voor snelheidsovertredingen op de snelweg te verruimen. Hij reageerde daarmee op het voorstel van Tweede Kamerlid Paul de Krom die vindt dat automobilisten pas een boete moeten krijgen als ze meer dan 12 kilometer te hard rijden. Eurlings wees erop dat er nu al een marge is van 8 kilometer per uur, die mensen te hard mogen rijden. “We hebben er geen behoefte aan om die marge verder op te rekken”, aldus de minister.

Veel leaserijders mijden spits al

Acht op de tien leaserijders die flexibele werktijden hebben, mijden de spits. Van alle bestuurders van leaseauto’s heeft 65 procent de mogelijkheid buiten de drukste uren van de dag naar het werk te rijden.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Leaseplan Nederland, de marktleider op leasegebied. Leaseplan is een van de bedrijven die meedoet aan een proef met filemijden van verkeersminister Eurlings. De onderneming waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Het verminderen van de filedruk door het mijden van de spits, moet volgens Leaseplan “voornamelijk worden gezocht buiten de groep leaserijders”.

Circa 126.000 Nederlanders rijden in een leaseauto van Leaseplan. Volgens dat bedrijf lijkt het potentieel van leaserijders voor de proef met filemijden beperkt, in tegenstelling tot de verwachtingen van minister Eurlings. Leaseplan verwacht meer effect als werknemers met een privé-auto de file gaan mijden, zowel voor het milieu als in de strijd tegen de files.

De meeste Nederlanders gaan met hun eigen auto naar het werk en moeten in de spits rijden, aangezien hun werktijden vaak niet flexibel zijn. “Afgezien van het fileleed dat hierdoor ontstaat, is de milieubelasting van deze privé-auto relatief hoog”, aldus Leaseplan in een toelichting op de onderzoeksresultaten. “De leaseauto is doorgaans nieuwer met een lagere uitstoot dan de vaak wat oudere privé auto.”

Stille autobanden en wegen besparen kosten

In plaats van alleen maar nog hogere schermen te bouwen langs snelwegen, kan geluidsoverlast goedkoper worden aangepakt met geluidsverlagende wegen en stillere autobanden. Door geluidsoverlast aan te pakken bij de bron, wordt tot en met 2020 minimaal 290 miljoen euro bespaard op geluidsmaatregelen.

Dat blijkt uit onderzoek door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM. Het Verkeersministerie investeert de komende jaren 35 miljoen euro in geluidsmaatregelen. Zo wordt voor 25 miljoen euro op de A12 bij Leidschendam-Voorburg, de A20 bij Rotterdam en de A59 bij Heusden geluidschermen geplaatst die meer zijn afgestemd op de omgeving. Ook wordt op diverse wegen een geluidsreducerende deklaag aangebracht.

VROM-minister Cramer kondigde bovendien aan zich hard te maken voor strengere Europese geluidseisen voor autobanden. Daarnaast voert zij gesprekken met de auto- en bandensector om niet te wachten op nieuwe regels uit Brussel.

10 miljoen snelheidsboetes in 2007

Verkeerscontroles leveren dit jaar een recordaantal van tien miljoen snelheidsboetes op. Dit meldt het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BOVM).

Vooral de trajectcontroles leveren meer boetes op. Vorig jaar waren dat er 1,9 miljoen. Dit jaar stijgt het aantal naar 2,4 miljoen. “Het aantal grove snelheidsovertredingen daalt”, zegt een woordvoerder van het BOVM. “Procentueel stijgt daardoor het aantal kleine snelheidsovertredingen.” De kleine overtredingen betreffen ruim 70 procent van het totaal.

Fileleed reden om van baan te veranderen

Door het dagelijkse fileleed denkt bijna een kwart van de werknemers op dit moment na over een andere baan, dichter bij huis. Dat blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2007.

Bijna een op de acht werknemers (13 procent) is daadwerkelijk op zoek naar een huis dichter bij het werk. Van de groep die een baan dichter bij huis zoekt of dat overweegt, staat 71 procent elke dag minstens 20 minuten in de file. In sommige gevallen is dat dagelijks een uur. Toch zoeken werknemers liever een andere baan dan een ander huis dichter bij het werk. Ruim de helft van de ondervraagden woont op een afstand van tussen de 20 en 50 kilometer van het werk.

Slechts 6 procent van de ondervraagden is op zoek naar een nieuwe woning, dichter bij het werk. “De huidige woonomgeving blijkt voor veel mensen belangrijker dan de reistijd naar het werk.” Ook het feit dat vaak zowel de man als de vrouw werkt, weerhoudt mensen ervan dichter bij het werk van een van de twee te gaan wonen.

Vervangen kentekenbewijs via internet

Het wordt gemakkelijker om een vervangend kentekenbewijs te krijgen. Voortaan is het mogelijk voor mensen die hun kentekenbewijs kwijtgeraakt zijn een nieuw bewijs via internet aan te vragen. Een bezoek aan het postkantoor is dan niet meer nodig.

Per jaar worden ongeveer 180.000 vervangende kentekenbewijzen aangevraagd. Wanneer mensen dat voortaan via internet doen, kunnen ze het document ook snel in huis hebben. Als de aanvraag en de betaling voor acht uur ‘s avonds binnen zijn, verstuurt de RDW meteen de volgende werkdag het vervangende kentekenbewijs. Zo’n bewijs is niet alleen nodig bij vermissing, maar ook wanneer het gestolen is of ernstig beschadigd. Het huidige aanvraagproces, met aanvraagformulier en acceptgiro die via postkantoor te verkrijgen zijn, blijft gewoon bestaan. In beide gevallen kost het 29,50 euro.

Boetes voor automakers boven CO2-norm

Europa krijgt een systeem met boetes voor autofabrikanten waarvan de nieuwe auto’s na 2012 te veel van het broeikasgas kooldioxide (CO2) uitstoten. Dat heeft de Europese Commissie besloten. De Commissie wil dat nieuwe auto’s per 2012 niet meer dan 130 gram CO2 uitstoten per gereden kilometer. Verreweg de meeste auto’s zitten daar nu nog boven. Het grootste deel van de vermindering moet bereikt worden door schonere motoren, de rest door betere banden, zuiniger schakelen, zuiniger airconditioning en biobrandstoffen.

Automakers betalen vanaf 2012 een boete van 20 euro voor elke gram CO2 boven de norm. De boetes stijgen naar 95 euro per CO2-gram te veel in 2016.

Aan de plannen gaat een uitgebreid debat vooraf in de Europese Commissie. Drie eurocommissarissen uit de grote autoproducerende landen Duitsland, Frankrijk en Italië hadden grote moeite met de boetes voor automakers. De Duitse eurocommissaris wilde lagere boetes en meer flexibiliteit voor de bedrijven bij het behalen van de doelen.

Het Europees Parlement en de 27 EU-landen moeten nog instemmen met de plannen. Vooral Duitsland heeft problemen. Duitse autobedrijven maken zware auto’s die meer CO2 uitstoten. In Duitsland wordt gevreesd voor miljarden aan boetes voor de Duitse autoproducenten. Een regeringswoordvoerder in Berlijn wees de plannen uit Brussel dan ook van de hand. De Commissie zou zich niet houden aan eerdere afspraken. Duitsland wil het onderwerp bespreken in de Europese Raad.

Forse stijging files overdag

Automobilisten komen steeds vaker overdag in files vast te staan. Dat blijkt uit het overzicht van verkeersopstoppingen in 2007 van de ANWB. Tussen 10.00 en 15.30 uur steeg de filezwaarte (filelengte maal de duur) met bijna 23 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal nam het aantal verkeersopstoppingen met 8,1 procent toe.

Vooral in de regio Arnhem/Nijmegen en in het zuiden van het land stonden dit jaar veel meer files. In beide regio’s nam de filedruk met ongeveer 20 procent toe. Ook in Utrecht stonden verkeersdeelnemers vaker vast. Daar nam de filedruk met ruim 13 procent toe. De avondspitsen waren in 2007 veel drukker dan vorig jaar. De filezwaarte tussen 15.30 uur en 20.00 uur nam toe met 6,5 procent. De ochtendspitsen waren dit jaar echter iets rustiger. De drukte nam met 1,8 procent af. De stijging van het aantal opstoppingen is in de eerste helft van het jaar deels toe te schrijven aan het slechte weer.  Net als in voorgaande jaren blijft de donderdag, zowel wat betreft de ochtend- als avondspits, de drukste dag van de week. Zakelijk en recreatief verkeer zorgt er voor dat het op vrijdagen overdag bijna twee keer zo druk is op de weg als op andere dagen.

Milieuvignet in Duitse steden

Nederlandse ondernemers en toeristen komen in de problemen als Duitse steden het centrum gaan afsluiten voor bepaalde auto’s en vrachtwagens. De steden willen op die manier zorgen voor een beter milieu. De Nederlands-Duitse Handelskamer (DHNK), die de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland bevordert, wil dat de Nederlandse regering de zaak met de Duitse autoriteiten gaat bespreken.

Op 1 januari worden in Berlijn, Hannover en Keulen milieuzones ingesteld. Alleen wagens met een speciaal milieuvignet mogen de stad dan nog in. De bedoeling is dat later in het jaar andere Duitse steden dit voorbeeld zullen volgen. De maatregel is er vooral op gericht de uitstoot van stikstofoxide en fijnstof terug te dringen.

Volgens de Nederlands-Duitse Handelskamer weten maar weinig Nederlanders hoe ze aan een Duits milieuvignet kunnen komen en wat de kosten zijn. Een ander probleem is dat er tal van uitzonderingsregelingen bestaan waar ook de Duitsers zelf moeilijk wijs uit kunnen worden.

Bij veel Nederlanders bestaat onduidelijkheid over de vraag welke auto’s toegang krijgen en welke niet, aldus de DNHK. De Handelskamer pleit voor uniforme regelgeving voordat de milieuzones ook in andere steden van kracht zijn. Nu is het nog zo dat elke stad haar eigen regels mag vaststellen, aldus de verklaring.