Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Netpolis nieuwsbrief juli 2009

Netpolis nieuwsbrief juli 2009

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Wegenbelasting schone auto's verdwijnt
 • CDA wil jonge overtreders harder aanpakken
 • Onderzoek naar kosten CO2-taks
 • Garages scoren goed voor aflevering occasion
 • Minder verkeersdoden Europese Unie
 • Sloopregeling lijkt succesvol
 • Verkeersboetes opnieuw duurder
 • Ruim miljard autoschade in 2008
 • Minder tijd in de file
 • VVN wil inhaalverbod op 80 km/u-wegen
 • Aantal hybrides in jaar tijd verdubbeld
 • Miljoenen boetes misbruik auto van de zaak
 • Hagelbuien zorgden voor extreme autoblikschaden

Wegenbelasting schone auto's verdwijnt

De wegenbelasting voor zuinige auto's verdwijnt per 1 januari 2010. Met deze maatregel wil het kabinet de aanschaf en het bezit van schone auto’s stimuleren.

De maatregel geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 95 g/km voor benzineauto’s en maximaal 110 g/km voor dieselauto’s.

Auto's die onder de grens zitten zijn de hybrides Honda Civic Hybrid en Toyota Prius en enkele kleine modellen zoals de Suzuki Alto, Fiat 500 of Citroën C1. Er komt ook een nieuw bijtellingstarief van 10 procent voor elektrische auto’s. Tot 2018 garandeert de overheid deze lage bijtellingscategorie.

CDA wil jonge overtreders harder aanpakken

Minister Eurlings van Verkeer bekijkt een CDA-voorstel om het rijbewijs van jonge bestuurders al na twee ernstige overtredingen af te pakken. Nu wordt het rijbewijs na drie overtredingen ingevorderd. Maar in de praktijk blijkt het puntensysteem niet te werken. Een op de vijf uitgedeelde punten wordt niet geregistreerd. Pas eind 2010 komt justitie met een verbeterd administratiesysteem. Uit cijfers blijkt dat jonge bestuurders twee keer zo vaak betrokken zijn bij een ongeluk dan oudere bestuurders. Eurlings komt nog dit jaar met nieuwe maatregelen.

Onderzoek naar kosten CO2-taks

Het kabinet laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van de CO2-taks voor het milieu en de portemonnee van de automobilist. Uit onderzoek van diverse organisaties bleek namelijk dat de milieuwinst van de CO2-taks ‘verwaarloosbaar’ zou zijn.

Op 1 januari 2010 vervangt de CO2-taks geleidelijk de huidige BPM. Kopers van een nieuwe auto betalen niet langer aanschafbelasting die is gekoppeld aan de nieuwprijs maar aan de CO2-uitstoot van de auto. Uit onderzoek blijkt echter dat de effecten voor het milieu nihil zijn, terwijl de kosten voor de automobilist juist stijgen.

Garages scoren goed voor aflevering occasion

Garages halen gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer voor de aflevering van een occasion. Bovag-bedrijven scoren met 7,6 aanzienlijk hoger dan handelaren zonder keurmerk die gemiddeld een 6,2 scoren. Dit blijkt uit een onderzoek van de ANWB. De ANWB noemt het behaalde resultaat van de gezamenlijke garages in het onderzoek ‘behoorlijk goed’. De bond wijst erop dat steeds meer auto’s zonder garantie en afleveringsbeurt worden aangeboden op internet, zodat de vraagprijs laag blijft. Voor occasions van 4.500 euro of meer bij Bovag-bedrijven geldt altijd dat ze zes maanden garantie krijgen.

Van alle onderzochte occasions was in de helft van de gevallen de bandenspanning niet in orde, de ANWB nam ook het reservewiel mee in het onderzoek. Bij een derde van de auto’s bleken een of meerdere remschijven versleten. Bij 21 procent van de afgeleverde occasions stond de verlichting verkeerd afgesteld en in dertien procent van de gevallen was de olie niet ververst.

Minder verkeersdoden Europese Unie

Het aantal verkeersdoden in de Europese Unie is in 2008 met 10 procent gedaald naar 39.000. De onderzoekers verklaren de daling deels door een afname van het aantal voertuigen op de weg door de recessie. Ondanks de daling van 10 procent lopen de meeste landen in de EU niet op schema om de doelen voor 2010 te halen. In 2001 hebben de landen afgesproken om tot 2010 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 50 procent terug te dringen. Het afnamepercentage blijft echter steken op 28.

In Nederland daalde het aantal gevallen met dodelijke afloop met 41 slachtoffers naar 750. Dat is een afname van 5 procent. Daarmee scoort Nederland onder het EU-gemiddelde. Volgens verkeersminister Eurlings ligt Nederland echter op schema en wordt er alweer gekeken naar de volgende doelstelling: slechts 500 verkeersdoden in 2020.

Sloopregeling lijkt succesvol

De sloopregeling in Nederland lijkt aan te slaan. In de eerste drie weken zijn al 10.000 premies verstrekt waarbij de helft van de auto’s al daadwerkelijk is gedemonteerd. Vooral modellen van Ford, Opel en Peugeot worden ter sloop aangeboden.

In de eerste weken maakten 10.000 consumenten gebruik van de slooppremie. In 80 procent van de gevallen kochten ze er een gebruikte auto voor terug. 70 procent van de ingeleverde auto’s is gebouwd tussen 1992 en 1995 en 96 procent heeft een benzinemotor. Zo’n 10 procent van de te slopen auto’s is een bedrijfswagen. Van de gesloopte auto’s kan zo’n 85 procent van de materialen worden hergebruikt. Zo brengen de eerste 10.000 auto’s 500 ton aluminium op.

Verkeersboetes opnieuw duurder

Sinds 1 juli zijn boetes voor lichte verkeersovertredingen 6 euro aan administratiekosten duurder geworden. De verhoging geldt voor de zogenaamde ‘Mulderfeiten’. Daaronder vallen overtredingen als te hard of door rood rijden, dubbel parkeren en kleven. Door de verhoging kan een overtreding die nu 19 euro kost, straks uitkomen op 25 euro, een stijging met 31 procent. Een jaar geleden stegen verkeersboetes ook al flink. Toen gingen ze met 20 procent omhoog.

Ruim miljard autoschade in 2008

Nederlandse automobilisten hebben het afgelopen jaar voor meer dan een 1 miljard euro aan schades aan hun auto laten herstellen. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen de totale schadelast uitkwam op 940 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarbericht van Focwa. Tot 2007 was er sprake van een daling dan wel gelijkblijvende schadelast. Van 2007 op 2008 steeg de schadelast met 40 miljoen euro, vorig jaar nam die met ruim 60 miljoen euro toe ten opzichte van het jaar ervoor.

De Focwa denkt dat dat onder meer komt omdat mensen eerder bereid zijn schades te laten herstellen, ook cosmetische. Buiten dat liepen veel auto’s hagelschade op en stegen de prijzen van onderdelen waardoor reparaties duurder werden. Het gemiddelde schadebedrag per auto steeg van 1237 euro in 2007 tot 1298 euro vorig jaar.

Minder tijd in de file

Minder files in de eerste vijf maanden van 2009 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, hebben ervoor gezorgd dat automobilisten gezamenlijk 9 miljoen uur minder in de file stonden. Dat blijkt uit cijfers van de VerkeersInformatieDienst. De zogeheten filedruk nam in de maanden januari tot en met mei dit jaar met 18,3 procent af, door onder meer minder neerslag. Onder filedruk wordt verstaan de lengte maal de duur van de files.

VVN wil inhaalverbod op 80 km/u-wegen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil een algeheel inhaalverbod op 80 km/u-wegen in Nederland. Het moet door middel van afscheidingen onmogelijk worden om in te halen op dit soort wegen, waar nog altijd veel verkeersslachtoffers vallen. Zes op de tien verkeersdoden valt op 50 en 80 km/u-wegen. Om te voorkomen dat automobilisten toch inhalen, moet er een afscheiding tussen de rijbanen worden aangebracht. De VVN pleit ook voor het geven van verkeerslessen op de middelbare school en het verlagen van de snelheid op gevaarlijke wegen van 70 naar 50 km/u.

Het meest opmerkelijke voorstel is toch wel om de voorrangsregels op rotondes te veranderen. Volgens VVN is het beter als fietsers binnen de bebouwde kom niet langer voorrang hebben op een rotonde. Buiten de bebouwde kom is dit al zo. Door dit gelijk te trekken ontneem je een hoop onduidelijkheid voor weggebruikers.

Aantal hybrides in jaar tijd verdubbeld

Het aantal hybride auto’s op de Nederlandse wegen is in een jaar tijd verdubbeld naar 23.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging is vooral toe te schrijven aan zakelijke gebruikers, die profiteren van een lagere bijtelling op dergelijke auto’s. Sinds 1 januari 2008 kent Nederland een nieuw bijtellingstarief van 14 procent voor auto’s met een lage CO2-uitstoot. Dit heeft gezorgd voor een ware run op hybride auto’s. In een jaar tijd steeg het aantal hybrides op de Nederlandse wegen van 11.300 naar 23.000.

Het aantal zakelijke berijders steeg van 3.500 naar 12.000. Het aantal hybrides in particuliere handen steeg ook, van 7.800 naar 11.000. Dit komt deels omdat de eerste lichting zakelijk aangeschafte hybrides de handel in zijn gegaan. De meeste particuliere hybride auto’s staan op naam van 50-plussers.

Miljoenen boetes misbruik auto van de zaak

De Belastingdienst heeft over dit jaar al 7,5 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd aan automobilisten die onterecht privé gebruik maken van een auto van de zaak. Voor sommigen liepen de kosten op tot 100.000 euro. Sinds 2006, het begin van de strenge controles, is er ongeveer 28 miljoen euro binnengehaald.

Er zijn momenteel 250.000 automobilisten die bij de fiscus hebben aangegeven dat ze minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden in de auto van de zaak. De werkgever houdt dan minder loonheffing in. Uit onderzoek blijkt dat die grens regelmatig wordt overschreden. Staatssecretaris De Jager van Financiën wil het aantal controles vergroten.

Hagelbuien zorgden voor extreme autoblikschaden

De meeste autoblikschaden werden vorig jaar in juni genoteerd. Dat kwam door de extreme weersomstandigheden. Op 22 juni trok een zware reeks hagelbuien over Nederland, die voor 100 miljoen euro aan schade veroorzaakte. Die maand waren er maar liefst 110.000 cascoschades tegen 70.000 tot 80.000 in een gemiddelde maand.

De overige maanden van 2008 laten een rustiger patroon zien, met een gemiddeld aantal schaden van tussen de 70.000 en 80.000. Maart was na juni de maand met de meeste cascoschaden aan personenauto’s. Ook toen waren de weersomstandigheden de grootste boosdoener. Zo tellen 1 en 25 maart de meeste schaden. Op 1 maart was er een actieve storing met zware windstoten, op 25 maart veroorzaakte een dun laagje sneeuw de op één na drukste ochtendspits ooit met 900 kilometer file.