Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief maart 2007

Netpolis nieuwsbrief maart 2007

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

  • Fiscus controleert auto van de zaak
  • Te lage bandenspanning kost € 140 per jaar
  • Kilometerheffing versneld ingevoerd
  • Vaker geknoei met kilometerstanden
  • Navigatiesysteem verhoogt veiligheid
  • Vrachtauto’s veroorzaken nauwelijks files
  • Nieuwe Milieuminister wil diesel uitbannen
  • Nederlander vertoont beter weggedrag
  • Negen op tien draagt autogordel
  • Stijging auto-inbraak

Fiscus controleert auto van de zaak

De Belastingdienst verscherpt de controle op onterecht privé-gebruik van de auto van de zaak. Uit een steekproef is gebleken dat sommige werknemers, ondanks een schriftelijke verklaring, de auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar voor zichzelf gebruiken.

Als een werknemer een verklaring ‘geen privé-gebruik auto van de zaak’ heeft ingediend, hoeft de werkgever de waarde van de auto (22 procent van de catalogusprijs) niet bij het loon op te tellen en hier belasting over in te houden en af te dragen.

De Belastingdienst is vanaf medio februari met de controles begonnen met camera-auto’s die zijn uitgerust met een computersysteem dat automatisch nummerplaten scant en herkent. Daarvoor bezoeken belastingcontroleurs drukbezochte locaties als festivals en woningboulevards.

Te lage bandenspanning kost € 140 per jaar

Een te lage bandenspanning kost de automobilist gemiddeld € 140 per jaar aan extra brandstofkosten. Bovendien leidt een te lage bandenspanning tot een hogere uitstoot van CO2 en zorgt het voor een slechtere wegligging en een langere remweg. Dat blijkt uit onderzoek van bandenfabrikant Goodyear.

Een bandenspanning die 25 procent te laag is, verhoogt de weerstand met 10 procent, waardoor het brandstofverbruik met ongeveer 2 procent toeneemt. Automobilisten die zo’n 25.000 kilometer per jaar afleggen, moeten daardoor al snel € 140 extra betalen aan brandstof.

Als uw banden eenmaal versleten zijn, hoeft u overigens niet altijd te kiezen voor A-merken. In een ANWB-test krijgen erkende bandenmerken als Continental, Pirelli en Bridgestone weliswaar de beste beoordelingen, maar er zijn ook goede en goedkope alternatieven. Zo worden de Ceat Spider (huismerk Kwik-Fit) en de Hankook Optimo K715 omschreven als ‘redelijk goed en aan te raden’.

Kilometerheffing versneld ingevoerd

Het nieuwe kabinet wil een kilometerheffing om het spitsverkeer terug te dringen al in de loop van deze kabinetsperiode gefaseerd invoeren. Tot dusver was het de bedoeling dat de kilometerheffing er pas vanaf 2012 zou komen. De versnelde invoering van een kilometerheffing stuit op veel weestand. Zowel de versnelde invoering als de verhoogde lasten schieten in het verkeerde keelgat bij belangenorganisaties van automobilisten en vervoerders. BOVAG en RAI hebben berekend dat kopers van nieuwe auto’s onder het nieuwe kabinet gemiddeld € 300 extra betalen aan wegenbelasting.

Ook de ANWB is ontevreden. Volgens de belangenorganisatie was 2012 als invoeringsjaar voor de kilometerheffing al een ambitieus doel. Verder begrijpt de ANWB niet wat het kabinet met een verhoging van de dieselaccijns beoogt. Zo wijst de organisatie erop dat dieselmotoren relatief weinig CO2 uitstoten, terwijl stikstofoxide en roet met bestaande technieken goed kunnen worden opgevangen. De ANWB pleit ervoor subsidies te geven aan automobilisten die een auto kopen met een schone dieselmotor.

De vervoerders hekelen ook het gebrek aan aandacht voor de infrastructuur. “Het kabinet wil jaarlijks 50 miljoen euro extra investeren voor meer wegen. Dat bedrag is veel te laag als je kijkt naar de groei van de economie en het verkeer.” Volgens de vervoerders is een extra investering van € 750 miljoen tot 1 miljard per jaar nodig.

Vaker geknoei met kilometerstanden

Bij zeker 350.000 auto’s met een Nederlands kenteken is de kilometerstand teruggedraaid en dit aantal neemt verder toe. Dat kost particulieren en bedrijven jaarlijks minstens 150 miljoen euro. Dit stelt de Stichting Nationale Autopas (NAP).

De kilometerstand is een bepalende factor bij de waardebepaling van een auto. De Stichting NAP registreert de kilometerstanden van auto’s. Van elke auto die terechtkomt bij een autobedrijf dat is aangesloten bij de NAP, wordt de kilometerstand geregistreerd. Door van zoveel mogelijk auto’s een sluitende kilometerhistorie samen te stellen, probeert de NAP het risico van tellerfraude te verkleinen.

Het manipuleren van kilometerstanden is verboden, bepaalde de rechtbank in Den Bosch vorig jaar. Het aanpassen van standen is volgens de rechter ‘maatschappelijk zeer ongewenst’. De NAP en de brancheorganisaties Bovag en RAI verzochten vervolgens de Tweede Kamer regelgeving op te stellen om een einde te maken aan het geknoei met tellerstanden. De stichting wil dat bedrijven die kilometerstanden terugdraaien of daarvoor adverteren strafrechtelijk worden vervolgd.

Navigatiesysteem verhoogt veiligheid

Mensen met een navigatiesysteem in de auto rijden veiliger dan mensen zonder zo’n systeem. Het rijgedrag in een onbekend gebied naar een onbekende bestemming verbetert volgens onderzoeksinstituut TNO aanzienlijk. Uit TNO-onderzoek blijkt dat een bestuurder met een navigatiesysteem 25 procent minder vaak stopt en 35 procent minder lang stilstaat. Bij de bestuurders die deelnamen aan het onderzoek bleek dat ze de helft minder vaak ‘ongepast weggedrag’ vertoonden.

Verder blijkt dat bestuurders van leaseauto's zonder navigatiesysteem 12 procent hogere schadebedragen claimen en 5 procent meer schadeclaims indienen dan bestuurders van leaseauto's met satellietnavigatie. Ook vermindert het gebruik van een navigatiesysteem het aantal gereden kilometers met 16 procent en wordt de reistijd naar een onbekende bestemming met 18 procent verkort in vergelijking met andere routeplansystemen.

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat bestuurders met een navigatiesysteem zich minder hoeven in te spannen om op hun bestemming te komen. De werklast voor een automobilist met een navigatiesysteem ligt 20 procent lager dan voor iemand die bij het autorijden gebruikmaakt van wegenkaarten en routeplanners.

Vrachtauto’s veroorzaken nauwelijks files

Ongevallen met vrachtwagens veroorzaken ongeveer 1 op de 200 files op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van berichten over een forse toename van het aantal ongevallen met vrachtwagens en als gevolg daarvan het groeiend aantal files in de zomer van 2005. Van deze trend blijkt geen sprake te zijn. Het aantal ongevallen met doden en ziekenhuisgewonden waarbij vrachtwagens betrokken waren, nam juist significant af.

In het rapport worden meer vooroordelen ontzenuwd. Zo blijkt de slechte reputatie van vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland onterecht. “Er zijn geen redenen aan te nemen dat buitenlandse chauffeurs een onevenredig groot aandeel leveren aan de verkeersonveiligheid op rijkswegen”, constateren de onderzoekers.

Over de periode 2000-2005 gebeurden er jaarlijks gemiddeld 127 ongevallen met dodelijke afloop op de snelwegen. Bij 35 van deze ongevallen was tenminste een vrachtwagen betrokken. Tussen 2003 en 2005 daalde het aantal ongevallen met ziekenhuisgewonden met 12 procent. Het aantal ongevallen met ziekenhuisgewonden waarbij vrachtwagens betrokken zijn, daalde in dezelfde periode met 16 procent.

Nieuwe Milieuminister wil diesel uitbannen

De nieuwe milieuminister Jacqueline Cramer kondigde aan uiteindelijk helemaal af te willen van dieselauto’s. “Als het mogelijk is, moeten we die auto’s vervangen. We moeten zuiniger en schoner rijden.”, zo verklaarde Cramer. Ze wil daarbij intensief samenwerken met het bedrijfsleven en milieuclubs.

Bovag en de RAI vinden dat deze milieu-ambitie van de bewindsvrouw nergens op slaat. “Dieselauto’s zijn nota bene de laatste jaren schoner geworden. Over een aantal jaren is diesel nog milieuvriendelijker dan benzineauto’s”, aldus de RAI en Bovag. Beide organisaties pleiten voor een sloopregeling voor diesels ouder dan 10 jaar. In jongere diesels worden roetfilters geplaatst. Sinds 1990 is de CO-uitstoot met 98 procent afgenomen en de uitstoot van stikstofoxiden en koolwaterstof met 95 procent. De autobranche vindt dat de minister zich eerst maar eens in de materie moet verdiepen voordat ze dergelijke uitspraken doet.

Nederlander vertoont beter weggedrag

Weggebruikers in Nederland houden zich steeds beter aan de regels. De politie schreef vorig jaar minder bekeuringen uit voor het rijden door rood licht, het niet dragen van een gordel of helm en het rijden onder invloed. Ook waren er minder boetes voor te hard rijden binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen. Op snelwegen steeg het aantal bekeuringen wel. De toename van het aantal snelheidsovertredingen wordt hier vooral veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal trajectcontroles, meldt het OM. Die leverden bijna 1,8 miljoen overtredingen op.

Het totale aantal snelheidsovertredingen steeg van ruim 8 miljoen in 2005 tot bijna 9 miljoen vorig jaar. Trajectcontrole blijkt een effectief middel om de maximumsnelheid te handhaven: op wegen met trajectcontrole houdt circa 98 procent van de automobilisten zich aan de limiet.

Ondanks de verlaging van de alcohollimiet voor beginnende bestuurders per 1 januari 2006 is het aantal transacties voor rijden onder invloed niet gestegen. Er is zelfs sprake van een lichte daling. Het OM vermoedt dat aanscherping van de regels en een beter nalevingsgedrag hand in hand gaan. Het aantal overtredingen van de gordelplicht is vorig jaar ook fors gedaald, ondanks het feit dat de regels voor kinderzitjes op 1 maart 2006 zijn verscherpt. Daarnaast is het aantal boetes voor het rijden door rood licht in 2006 met bijna 10 procent gedaald.

Negen op tien draagt autogordel

In Nederland draagt meer dan 90 procent van de autobestuurders en passagiers voorin de autogordel. Achterin is dat 64 procent. In Frankrijk, Duitsland en Malta draagt voorin meer dan 95 procent de gordel, in landen als België, Hongarije en Italië is dat rond de 70 procent. Dat blijkt uit Europees onderzoek.

De autogordel redt waarschijnlijk elk jaar 11.500 automobilisten het leven. In heel Europa kunnen nog 2.400 automobilisten en passagiers jaarlijks blijven leven als iedereen in de auto altijd de riem om zou doen, aldus de onderzoekers. In Nederland zijn dat 23 mensen per jaar.

Stijging auto-inbraak

In 2006 steeg het aantal kapotte autoruiten met bijna 11 procent als gevolg van auto-inbraken en vandalisme. Dat blijkt uit de schadestatistieken van Carglass. De stijging van het aantal auto-inbraken wordt vooral veroorzaakt doordat automobilisten steeds vaker kostbare apparatuur zoals navigatiesystemen en laptops in de auto achterlaten. In 2005 daalde het aantal auto-inbraken nog met ruim 20 procent.

Steeds meer apparatuur is uitgerust met bluetooth. Daardoor kunnen inbrekers eenvoudig laptops en navigatieapparatuur die stand-by staan in auto’s traceren. Jaarlijks krijgt 1 op de 5 automobilisten te maken met ruitschade als gevolg van steenslag, inbraak of vandalisme. Het aantal schadegevallen als gevolg van auto-inbraak was relatief het grootst in de provincie Utrecht, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Holland. In Zeeland, Groningen en Friesland komen auto-inbraken relatief het minst vaak voor.