Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Netpolis nieuwsbrief maart 2008

Netpolis nieuwsbrief maart 2008

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Blikschade? Zoek een parkeerplaats op!
 • Check voor correcte kilometerstand en diefstal
 • Snellere procedure letselschade
 • Verhoging assurantiebelasting
 • Kilometervergoeding niet omhoog
 • Verkeerslawaai bestrijden met stille auto’s en banden
 • Snelheidmeting lasergun rechtsgeldig
 • Automobilist betaalt 100 euro per jaar meer aan benzine

Blikschade? Zoek een parkeerplaats op!

Sinds enige tijd loopt de campagne ‘Blikschade? Zoek een parkeerplaats op!’. In dat kader is het Europees schadeformulier aangepast en is de zogeheten botsograaf beschikbaar als hulpmiddel bij het maken van een situatieschets op het schadeformulier.

Doel van de campagne is het aantal files na een ongeval te verminderen. De meeste automobilisten blijven na een ongeval op de snelweg staan, omdat ze denken dat een politierapport nodig is voor de schadeafhandeling. Dat is niet zo; bij kleine aanrijdingen met alleen blikschade is een goed ingevuld schadeformulier voldoende.

De campagneboodschap is dan ook dat ‘botspartners’ na een ongeval zo snel mogelijk samen moeten doorrijden naar een rustige plaats om daar de schadeformulieren in te vullen. Op die manier kunnen files worden verminderd of zelfs voorkomen. Om het invullen van het schadeformulier nog makkelijker te maken, is de botsograaf ontwikkeld: een kleine rechthoekige tekenmal waarmee op een eenvoudige manier een situatieschets van het ongeval kan worden gemaakt.

Check voor correcte kilometerstand en diefstal

Sinds kort kunt u de kilometerstand en herkomst van een tweedehands auto controleren op fraude of diefstal. Daarvoor is de online NAP Check ontwikkeld.

Met de NAP Check kunt u controleren of de tellerstand van een tweedehands auto logisch verklaarbaar is en of een auto als vermist staat geregistreerd.

U kunt op www.autopas.nl of www.isgestolen.nl het kenteken invoeren, waarna een ‘verkeerslicht’ duidelijkheid geeft.

 • Groen licht: de tellerstand is logisch verklaarbaar
 • Rood licht: er is iets aan de hand met de tellerstand
 • Oranje knipperlicht: er zijn onvoldoende gegevens bekend voor een oordeel

Naast de ‘tellercheck’ kunt u ook kiezen voor een uitgebreide check, waarbij een database met vermiste voertuigen wordt geraadpleegd. Staat een voertuig daarin als vermist, dan weet u dat de auto is gestolen. De adviesprijs voor de NAP Check is per raadpleging €2,95; de uitgebreide variant kost €4,95.

Snellere procedure letselschade

Er komt een eenvoudige en snelle toegang tot de rechter als partijen in een letsel- en overlijdensschadezaak er door onenigheid over een deelgeschil zelf niet meer uitkomen. Het gaat om de zogeheten deelgeschilprocedure. De rechterlijke uitspraak stelt partijen in staat de onderhandelingen weer op te pakken en de schade verder buiten de rechter om af te ronden. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

De lange duur van de afhandeling van letsel- en overlijdensschade komt vaak door verschillen van mening over de vele vragen die beantwoord moeten worden. Onenigheid over een of meer van zulke deelgeschillen kan ertoe leiden dat partijen de kern van de zaak uit het oog verliezen, waardoor de verhoudingen verslechteren en de afwikkeling van de schade op zich laat wachten.

Het wetsvoorstel biedt zowel de persoon die personenschade lijdt, als degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden, de mogelijkheid in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase een vraag aan de rechter voor te leggen. De rechter kan dan worden verzocht te beslissen over een deel van het geschil over de aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel. Tegen de beslissing in de deelgeschilprocedure staat geen hoger beroep open.

Slagen partijen er met behulp van de nieuwe deelgeschilprocedure niet in om de zaak tot een goed einde te brengen, dan kunnen zij alsnog de gehele zaak in een bodemprocedure aan de rechter voorleggen. In deze procedure staat tegen de beslissing wél hoger beroep open. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State.

Verhoging assurantiebelasting

In december 2007 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de assurantiebelasting per 1 maart 2008 is verhoogd van 7% naar 7,5%.

De assurantiebelasting wordt geheven over de premie en kosten van schadeverzekeringen. De schadeverzekeraars berekenen de wettelijke verhoging aan de verzekerden door. Vrijgesteld van de assurantiebelasting zijn levensverzekeringen, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen en zorgverzekeringen.

Kilometervergoeding niet omhoog

De belastingvrije kilometervergoeding voor werknemers wordt niet aangepast aan de tot recordhoogtes gestegen brandstofprijzen.

Dat meldt staatssecretaris De Jager van Financiën in het Algemeen Dagblad. De Jager wil de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent alleen met de inflatie verhogen. Volgens de ANWB is die 19 cent voor de meeste nieuwe auto’s lang niet toereikend. Voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen, mogen de werkelijke kosten overigens wel onbelast worden vergoed.

Verkeerslawaai bestrijden met stille auto’s en banden

Bij het tegengaan van verkeerslawaai heeft het meer zin om auto’s, wegen en sporen minder geluidsgevoelig te maken dan om huizen te isoleren of geluidsschermen te plaatsen. Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft.

Het onderzoek geeft aan dat langdurige geluidshinder slecht is voor de gezondheid en zelfs tot een voortijdige dood kan leiden. De gezondheidsproblemen, veroorzaakt door het verkeerslawaai, zouden volgens de onderzoekers in de Europese Unie per jaar oplopen tot ongeveer 40 miljard euro. CE Delft stelt dat maatregelen die de bron van het lawaai aanpakken het meest kosteneffectief zijn, zoals motoren die minder geluid produceren en stille banden.

Snelheidmeting lasergun rechtsgeldig

De politie mag laserguns gebruiken om de snelheid van auto’s te meten. Dat bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden naar aanleiding van een strafzaak tegen een man uit het Drentse Borger.

De betreffende man zou 156 hebben gereden op een 100 km-weg. De kantonrechter sprak de man toch vrij omdat het proces-verbaal onduidelijk was en fouten bevatte. Zo kon in het proces-verbaal worden gelezen dat de agent met lasergun ruim 300 meter naast de weg stond. Dat zou volgens een expert betekenen dat de verdachte ongeveer 500 kilometer per uur zou hebben gereden.

Het OM ging in beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter en eiste een voorwaardelijke rijontzegging van vier maanden alsmede een boete van 480 euro.

Het hof in Leeuwarden stelde niet te twijfelen aan de meting en honoreerde de eis van het OM.

Automobilist betaalt 100 euro per jaar meer aan benzine

De benzineprijs staat op recordhoogte. De gemiddelde adviesprijs bedraagt nu € 1,553 voor een liter. Het vorige record stamt uit september 2005, toen automobilisten € 1,549 voor een liter benzine betaalden. De benzineprijs steeg toen als gevolg van orkaan Katrina.

De adviesprijs is dit jaar nauwelijks onder de € 1,50 gekomen. Als de prijzen zo blijven, is de automobilist dit jaar ruim € 100 meer kwijt aan benzine dan vorig jaar. Ook de dieselprijs staat met € 1,242 per liter bijna zeer hoog. De Nederlander besteedt 3,9 procent van zijn uitgaven aan autobrandstoffen. Dat komt per huishouden neer op € 1.400 per jaar.

De prijs van autobrandstoffen wordt vooral beïnvloed door de prijzen van ruwe olie. De prijs van een vat ruwe olie schommelt momenteel rond de 100 dollar.