Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief november 2007

Netpolis nieuwsbrief november 2007

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Helft autokopers let niet op milieuprestaties
 • Werkt de roetfilter wel?
 • EU wil ‘remassistent’ op nieuwe auto’s
 • Eerste APK nieuwe benzineauto’s na vier jaar
 • Personenauto’s steeds zuiniger
 • Uitbreiding snelwegen
 • Gratis controle autoverlichting
 • 61,5% van benzineprijs is voor het rijk
 • Stille auto’s gevaar voor blinden
 • Schonere auto uitgesteld?
 • Ontsluiting Randstad 

Helft autokopers let niet op milieuprestaties

Bijna de helft van alle autorijders in Nederland let bij de koop van een nieuwe auto niet op de milieukenmerken van het voertuig. Ze kijken vooral naar de prijs, het rijcomfort en het uiterlijk. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau MWM2. Op groene kenmerken zoals milieubelasting en reparatie let de autokoper amper. Alleen 65-plussers zijn attenter op het milieu en zijn vaker van plan een nieuwe auto aan te schaffen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 40 procent van de autobestuurders meent dat autorijden niet de belangrijkste boosdoener voor het milieu is en dat de schade aan het milieu sterk wordt overdreven. Het zijn vooral mannen die dat zeggen. Verder geeft 65 procent van de ondervraagden aan nooit benzine te gebruiken die minder belastend is voor het milieu.

Werkt de roetfilter wel?

Verschillende wetenschappers hebben grote twijfels over het nut van roetfilters. Het ministerie van VROM investeert 110 miljoen euro subsidie in de filters, terwijl niet is aangetoond dat ze werken. Het Centraal Planbureau (CPB) geeft de subsidieregeling niet het predikaat 'effectief', omdat de werking niet is bewezen. Het ministerie kon niet aangeven hoeveel gram roet de filters tegenhouden, aldus het CPB.

Roetfilterspecialist Michiel Makkee van de TU Delft twijfelt sterk over het nut van de filters. Hij vraagt zich af of het roetfilter werkelijk de beoogde reductie bereikt. Makkee heeft ook veel kritiek op de tests die VROM hanteert. Zo zijn er slechts drie auto’s getest, omdat anders het onderzoek veel te lang zou gaan duren. Volgens een Zwitserse roetfilterdeskundige werken de filters in gebieden met veel files, zoals de Randstad, zelfs helemaal niet.

EU wil ‘remassistent’ op nieuwe auto’s

Alle nieuwe auto’s in de Europese Unie moeten vanaf 2009 voorzien zijn van het Brake Assist System (BAS). Dat voorstel komt van de Europese Commissie. BAS is een automatisch remsysteem waarbij de boordcomputer opmerkt of een noodstop nodig is.

Uit onderzoek blijkt dat automobilisten in noodsituaties niet meteen voluit remmen, maar eerst nog aarzelen. Daarmee gaat kostbare tijd verloren. BAS voelt aan de manier van remmen of extra remkracht nodig is om er een echte noodstop van te maken. BAS is inmiddels een redelijk wijdverspreid systeem. De Europese Commissie wil met het verplichten van BAS het Europese verkeer veiliger maken. Als alle auto’s BAS zouden hebben, kunnen daarmee jaarlijks de levens van 1.100 voetgangers worden gered, becijferde de Commissie. Elk jaar overlijden in de EU ongeveer 8.000 voetgangers en fietsers in het verkeer.

Eerste APK nieuwe benzineauto’s na vier jaar

De Tweede Kamer heeft de kabinetsplannen om de APK-frequentie te verlagen voor benzineauto’s goedgekeurd. Voor auto’s op diesel en LPG blijft de APK-frequentie ongewijzigd. De eerste keuring vindt na drie jaar plaats en vervolgens moet de auto ieder jaar APK-gekeurd worden. Benzineauto’s hoeven nu pas na vier jaar gekeurd te worden, daarna om het jaar en vanaf acht jaar pas ieder jaar.

Personenauto’s steeds zuiniger

Dieselauto’s worden in hoog tempo zuiniger. Dat concluderen ANWB, Wereld Natuur Fonds en de Stichting Natuur en Milieu op basis van de nieuwe TOP10 Zuinige auto’s. De zuinigste dieselauto’s mét roetfilter uit de categorieën ‘Kleine middenklassers’ en ‘Grotere middenklassers’ zijn maar liefst 10 procent zuiniger dan vergelijkbare modellen een jaar geleden.

In de categorie ‘Grotere middenklassers op diesel’ zijn ten opzichte van de vorige TOP10’s drie zuiniger modellen op de markt gekomen: de BMW 318d (VG11), de Skoda Octavia 77 kW TDI (met roetfilter) en de Volkswagen Passat D 77kW Blue Motion. In de categorie ‘Mini’s op diesel’ is nog nauwelijks aanbod dat standaard wordt voorzien van een gesloten roetfilter of een Euro5-motor.

In de TOP10 ‘Mini’s op benzine’ is de Daihatsu Cuore 1.0 met een CO2-emissie van 104 g/km de nieuwe koploper. De zuinigste auto die voldoet aan de Euro5-norm voor fijnstof is nog steeds de Volkswagen Polo Blue Motion. Ook binnen de ‘Grotere middenklassers op benzine’ zijn het afgelopen jaar zuiniger modellen beschikbaar gekomen, maar in de (kleine) middenklassers op benzine zit geen verbetering wat betreft de CO2-emissie. De gemiddelde CO2-uitstoot van de auto’s in de TOP10-lijsten is in een jaar tijd ruim 3,5 procent gedaald. De gemiddelde uitstoot van de auto’s in de lijst van oktober 2007 bedraagt 127,5 gram CO2 per kilometer. Dit is lager dan de EU-streefwaarde voor 2012.

Uitbreiding snelwegen

Het kabinet gaat het wegennet tussen Amsterdam en Almere uitbreiden. De A6 wordt verdubbeld en de A9 bij Amsterdam Zuid-Oost wordt overkapt en komt voor een deel in een tunnel te liggen. Met de maatregelen wordt Almere beter bereikbaar en hebben inwoners van Amstelveen en Amsterdam minder last van het autoverkeer.

Het vorige kabinet besloot een jaar geleden al tot verbreding van delen van de A1, A6 en A10 Oost, nadat de omstreden variant van een ondertunnelde snelweg (de A6-A9) langs het Naardermeer was afgeschoten.

Gratis controle autoverlichting

Tussen 27 oktober en eind november kunt u gratis uw autoverlichting laten controleren bij ruim 6.000 Bovag-autobedrijven in Nederland. De campagne ‘Goed Licht Beter Zicht’ moet ervoor zorgen dat het aantal auto’s met defecte of verkeerd afgestelde verlichting afneemt.

Onderzoek wijst uit dat ruim een kwart van de auto’s in 2006 met onjuist afgestelde koplampen rondreed. Ruwweg één op de zes auto’s had één of meer kapotte koplampen. Volgens de initiatiefnemers van de actie zou de autoverlichting minstens één keer per maand gecontroleerd moeten worden. Onjuiste verlichting staat op de vierde plaats in de top 10 van ergernissen van weggebruikers.

61,5% van benzineprijs is voor het rijk

Van de prijs van een liter benzine gaat 61,5 procent naar de schatkist. Dit percentage stijgt het komende anderhalf jaar naar 62,9 procent. Zo heeft de Bovag berekend. Diesel wordt minder zwaar belast. De accijnzen, heffingen en BTW op diesel bedragen momenteel 50,7 procent van de dieselprijs. Over ruim een jaar ligt dit percentage op 53,6.

De lastenverzwaring op autobrandstof is het gevolg van de BTW-verhoging van 19 naar 20 procent (1 januari 2009), de verhoging van de accijns op diesel met drie eurocent per liter (1 juli 2008) en de jaarlijkse prijsindexatie. Dit jaar dragen Nederlanders via accijnzen en BTW op autobrandstoffen zo’n 8,7 miljard euro bij aan de inkomsten van het Rijk. Daarnaast betalen automobilisten en transportondernemingen ook nog aanschafbelasting voor nieuwe auto’s (BPM), motorrijtuigenbelasting, het eurovignet (vrachtwagens) en BTW over nieuwe en gebruikte auto’s, autoverhuur, verkeersopleidingen (vrachtwagens) en reparatie en onderhoud. Bij elkaar opgeteld haalt het Rijk dit jaar 17,2 miljard euro binnen aan verkeersbelastingen. Hiervan wordt bijna 6 miljard euro geïnvesteerd in asfalt en spoor.

Stille auto’s gevaar voor blinden

Blinden en slechtzienden zijn bezorgd over de toename van hybride auto’s. Die zijn nauwelijks hoorbaar en dus slecht op te merken voor visueel gehandicapten. Dat zegt Viziris, een organisatie voor mensen met visuele beperking.

Volgens beleidsmedewerker Van Grinsven gaan de problemen voor blinden en slechtzienden zeker toenemen als het verkeer stiller wordt. Vooral oversteken wordt een groot probleem. Van Grinsven pleit voor meer zebrapaden. In veel andere landen is dat al het geval. “Die moeten natuurlijk wel op plekken komen die goed zijn te overzien en niet bijvoorbeeld vlak na een bocht. En de wetgeving moet strenger, zodat iedereen stopt voor een zebrapad. Nu wekt het een soort van schijnveiligheid op.”

Schonere auto uitgesteld?

Autofabrikanten moeten meer tijd krijgen om de automotoren schoner te maken, zo vindt een meerderheid van het Europees Parlement vooruitlopend op een EU-wetsvoorstel hierover. De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s hoeft pas in 2015 gedaald te zijn naar gemiddeld 125 gram CO2 per kilometer. Dat is drie jaar later dan de Europese Commissie wil, maar wel iets strenger. De Europese Commissie gaat uit van 130 gram CO2 per kilometer.

De CO2-uitstoot is nu gemiddeld 160 gram per kilometer. Dat is amper minder dan enkele jaren geleden, omdat fabrikanten de laatste tijd veel zwaardere auto’s zoals suv’s op de markt hebben gebracht. Begin 2008 komt het wetsvoorstel van de Europese Commissie formeel op tafel.

Ontsluiting Randstad

Het aanleggen van (snel)wegen lukt in Nederland hoogst zelden binnen de geplande tijdspanne. De bereikbaarheid van met name de Randstad verslechtert steeds verder. De economische motor van Nederland dreigt daardoor de concurrentie met andere stedelijke regio’s in West-Europa te verliezen. Minister Eurlings van Verkeer wil daaraan een einde maken met het Urgentie Programma Randstad.

Het programma bevat tientallen projecten voor de aanleg van onder meer wegen in en rond de Randstad. Vrijwel alle projecten zijn al geruime tijd in voorbereiding, zoals de A4 door Midden Delfland, de ontsluiting van Almere en de Tweede Maasvlakte. Per project krijgen twee bestuurders de taak om alles soepel te laten verlopen, zodat de aanleg niet vertraagd raakt. De bestuurlijke duo’s, zoals ze in ambtelijk jargon heten, leggen verantwoording af aan Eurlings over de voortgang van de projecten.

Nieuwe wetgeving is volgens de minister niet nodig. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt Rijk en provincie ‘aanwijzingsbevoegheden’ om tegenstribbelende gemeenten in het gareel te krijgen.