Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief november 2008

Netpolis nieuwsbrief november 2008

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Nederlander niet optimaal op winter voorbereid
 • Extra geld voor filebestrijding
 • Nederlander laat auto niet staan
 • 100 km/u op sommige N-wegen
 • Autorit gaat nog langer duren
 • Defecte lichten bij 1 op de 10 auto’s
 • Kilometervergoeding blijft 19 cent
 • Vóór aanschaf auto eerst internet raadplegen
 • Invoering kilometerheffing te duur
 • Tureluurs van het woud aan verkeersborden
 • Grijs kenteken blijft duur
 • Crisis treft autofabrikanten

Nederlander niet optimaal op winter voorbereid

Om de jaarlijkse wintercheck en overstap naar winterbanden te promoten, heeft Renault de kennis van Nederlandse automobilisten over autorijden in winterse omstandigheden onderzocht. Daar blijkt nog veel ruimte voor verbetering te zijn. Een derde van de ondervraagden gaf aan niet te weten wat te doen als hun auto in een slip raakt. Dertig procent parkeert de auto bij vorst op de handrem, terwijl dit schade aan de auto zou kunnen veroorzaken.

Nederlandse automobilisten blijken het aantal dagen dat het vriest in ons land flink te onderschatten. Toch zijn de meesten zich bewust van de extra gevaren die het rijden in de winter met zich meebrengt. 70 procent vindt autorijden ’s winters gevaarlijker dan ’s zomers en de helft rijdt niet graag in winterse omstandigheden. Slechts 30 procent van de Nederlanders weet dat winterbanden vanaf een temperatuur onder de 7 graden Celsius betere prestaties leveren dan reguliere banden.

Extra geld voor filebestrijding

Minister Eurlings van Verkeer gaat ruim 1,2 miljard euro extra investeren om files aan te pakken. Daarmee moet voorkomen worden dat er nog meer knelpunten ontstaan. Het ministerie wil bijvoorbeeld zorgen voor een betere aansluiting tussen regionale wegen en snelwegen. Het leeuwendeel van het toegekende bedrag is bestemd voor wegprojecten, maar een deel wordt ook geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Oppositie, wegvervoerders en werkgevers zijn niet enthousiast over het plan van Eurlings. Zij vinden dat de plannen te laat komen en niets nieuws bevatten.

Nederlander laat auto niet staan

Uit een enquête van Routenet.nl blijkt dat automobilisten er weinig voor voelen om hun auto te laten staan. Twee van de drie respondenten geeft aan geen zin te hebben in het openbaar vervoer of om te carpoolen. Wie toch besluit de auto te laten staan, doet dat vooral om files te mijden of om te bezuinigen op de autokosten. Eén op de zes laat de auto staan om vervuiling tegen te gaan.

Automobilisten willen wel zuiniger rijden. Voor 60 procent van de ondervraagden is het fiscaal voordeel op zuinige auto’s een reden om voor een groener exemplaar te kiezen. Ook de lagere autokosten en lagere bijtelling zijn hierbij belangrijke factoren. Bijna 80 procent geeft aan dat het geen optie is om dichterbij het werk te gaan wonen. Bijna 90 procent verwacht dat Nederland nooit van de fileproblematiek zal afkomen. Volgens 84 procent doet de overheid onvoldoende om de files te verminderen.

100 km/u op sommige N-wegen

Minister Eurlings van Verkeer wil de maximumsnelheid op enkele provinciale N-wegen verhogen van 80 naar 100 kilometer per uur. De snelheidsverhoging zal o.a. gelden voor de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht, de N18 tussen Varsseveld en Enschede, de N35 tussen Almelo en Zwolle, de N44 tussen Den Haag en Wassenaar en de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Voorwaarde voor de aanpassing is dat de veiligheid niet in gedrang komt. De meeste verkeersslachtoffers vallen immers op provinciale wegen.

Eurlings pleit verder voor bredere snelwegen. De belangrijkste snelwegen in de Randstad moeten minimaal 2 x 4 rijstroken krijgen. Het ministerie wil met deze plannen toewerken naar 2028, het jaar dat Nederland de Olympische Spelen wil organiseren.

Autorit gaat nog langer duren

Het autoverkeer neemt de komende jaren steeds verder toe. Tot 2012 groeit de drukte op de wegen met 11 tot 14 procent ten opzichte van 2007. Dat blijkt uit de Verkenning Autoverkeer 2012 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het tijdverlies voor automobilisten door opstoppingen zal volgens schattingen in 2012 met 29 tot 46 procent zijn toegenomen. Tussen 2002 en 2007 was de stijging van het autoverkeer nog 7 procent. De laatste 20 jaar is het reistijdverlies voor automobilisten verdriedubbeld door het groeiende fileprobleem.

Defecte lichten bij 1 op de 10 auto’s

Bij ruim een op de tien auto’s is een van de lampen kapot, bij bijna drie op de tien staan de lampen niet goed afgesteld. De vorig jaar ingezette campagne ‘Goed Licht Beter Zicht’ wordt daarom voortgezet. Automobilisten kunnen tot 30 november hun verlichting laten controleren bij ruim 6.000 Bovag-autobedrijven en op zaterdag ook bij de Wegenwachtstations.

Kilometervergoeding blijft 19 cent

De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer blijft 19 cent per kilometer. Het kabinet vindt de huidige maximale onbelaste vergoeding een reële grens. Volgens staatssecretaris De Jager van Financiën biedt de huidige kilometervergoeding werkgevers de gelegenheid om de variabele kosten in hun geheel onbelast te vergoeden. “Uiteraard mogen werkgevers een hogere (belaste) vergoeding geven”, aldus de bewindsman.

Werkgevers en vakbonden pleiten al geruime tijd voor het verhogen van de kilometervergoeding naar 22 cent. De Jager wijst erop dat elke verhoging van de onbelaste kilometervergoeding met 1 cent de schatkist ruim 100 miljoen euro kost. Een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding verlaagt bovendien de stimulans om weinig kilometers af te leggen en daarmee de stimulans om wonen en werk dichter bij elkaar te brengen. Dit is negatief voor het milieu en de congestie op de weg, aldus De Jager.

Vóór aanschaf auto eerst internet raadplegen

Internet speelt een groeiende rol in het aankoopproces van een nieuwe auto. Dat meldt vakblad Automotive op basis van een onderzoek van Capgemini.

Ongeveer 90 procent gebruikt internet als voornaamste bron van informatie bij de aanschaf van een nieuwe auto. Bijna de helft ziet internet als geschikt verkoopkanaal. Vooral in de opkomende markten, zoals China en Brazilië, hechten consumenten veel waarde aan internet en lage verbruikscijfers.

Het is voor het eerst dat automobilisten aangeven het verbruik even belangrijk te vinden als de veiligheid en betrouwbaarheid van de auto. Voor 90 procent is zuinigheid een doorslaggevend criterium bij de keuze voor een auto. Maar die zuiniger auto mag niet meer dan 10 procent extra kosten.

Invoering kilometerheffing te duur

De invoering van kilometerheffing gaat meer kosten dan oorspronkelijk is afgesproken. Het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer heeft berekend dat de inningskosten meer dan de vastgestelde norm van 5 procent van de totale opbrengst zullen bedragen. De Kamer had de norm van 5 procent gesteld als randvoorwaarde om akkoord te gaan met de komst van de kilometerheffing. De oppositie wil daarom dat minister Eurlings van Verkeer de invoering van de kilometerheffing tijdelijk stillegt nu de exploitatiekosten hoger dreigen uit te vallen.

Enkele maanden terug kreeg Eurlings het groene licht voor de start van de kilometerheffing. Hij moest daarvoor eerst de Kamer overtuigen dat automobilisten niet dubbel zouden moeten betalen door de komst van een nieuwe provinciale belasting. De kilometerheffing, die vanaf 2011 van kracht zou moeten zijn, betekent namelijk het einde van de opcenten op de wegenbelasting. De provincies willen graag snel duidelijkheid uit Den Haag hoe dit verlies van een miljard euro valt te compenseren.

Tureluurs van het woud aan verkeersborden

Europese automobilisten verliezen het overzicht door de grote hoeveelheid verkeersborden. Vooral in het buitenland zorgen onbekende borden vaak voor verwarring. De ANWB en haar Europese zusterorganisatie onderzochten de bevindingen op het gebied van verkeersborden in 16 Europese landen.

Een overgrote meerderheid van de ondervraagden zou graag zien dat in heel Europa dezelfde borden worden gebruikt. Nu heeft meer dan de helft van de automobilisten moeite met het begrijpen van borden in andere landen. Steeds meer Europeanen gebruiken een navigatiesysteem, maar als deze conflicterende informatie geeft, gaan de meesten toch af op de verkeersborden.

Grijs kenteken blijft duur

Ook in hoger beroep is de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) in het ongelijk gesteld. Dat betekent dat particuliere bezitters van een auto met grijs kenteken het hoge belasting tarief moeten blijven betalen. In juli 2005 is de Motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een ‘grijs kenteken’ verhoogd. Dat leidde tot een forse lastenverzwaring, maar ook tot een enorme waardevermindering van de auto.

ANWB en SBG hebben vervolgens met het Ministerie van Financiën afspraken gemaakt over een proefprocedure. Daarbij is overeengekomen dat de uitkomst van de proefprocedure geldt voor alle 5.000 gedupeerden die zich bij de SBG hebben aangesloten. De proefprocedure is na herhaalde ‘ongegrond verklaringen’ door gerechtelijke instanties, uitgekomen bij het Gerechtshof die op 1 oktober 2008 de eerdere uitspraken bevestigde. Dat betekent dat particuliere bezitters van een auto met grijs kenteken het hoge belastingtarief moeten blijven betalen. De SBG gaat nog in cassatie bij de Hoge Raad. Een verzekering voor een grijs kenteken bestelauto vind je bij Bestelpolis.

Crisis treft ook autofabrikanten

De financiële crisis heeft ook zware gevolgen voor de autofabrikanten. Vrijwel overal loopt de omzet terug en nemen de voorraden toe, zodat vele fabrieken voor langere tijd moeten sluiten. General Motors (Chevrolet, Opel en Saab) verliest per maand 1 miljard dollar en laat daarom 5000 medewerkers afvloeien. Ook is de introductie van een aantal nieuwe modellen uitgesteld. Ook Chrysler ontslaat duizenden werknemers.

In Europa zet Mercedes-Benz zijn fabrieken een maand lang stil. De Opel-fabriek in Bochum, waar de Astra en de Zafira worden gebouwd, heeft nu al voor 2 weken het werk neergelegd. Volgens de fabrikant bestaat de mogelijkheid dat de productie in december helemaal wordt stilgelegd. Ook BMW staakt tijdelijk de productie van de 1-serie en 3-serie. Hetzelfde beeld zien we bij de Franse fabrikanten Peugeot, Citroën en Renault. In Italië heeft Fiat (waaronder Alfa Romeo en Lancia) een winstwaarschuwing afgegeven.