Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief oktober 2007

Netpolis nieuwsbrief september 2007

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

 • Rijk verdient miljoenen aan files
 • Drukke zomer voor Alarmcentrale
 • Motorrijders willen veiligheidsmaatregelen
 • Kilometerheffing helpt tegen files
 • Bestelauto’s onveilig?
 • Minister wil fileknelpunten voor 2012 wegwerken
 • Rijdend Nederland in actie
 • CDA wil gelijke energielabels in alle EU-landen
 • Vergoedt de werkgever de kilometerheffing?
 • Partij voor Filerijder
 • Rijexamen op de schop
 • Fiscaal voordeel zuinige auto’s blijft

Rijk verdient miljoenen aan files

Files op de snelwegen leveren jaarlijks 134 miljoen euro op aan inkomsten uit brandstofaccijnzen en BTW. Dat zegt werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

De files zorgden voor 44 miljoen verliesuren. In die uren van stilstand werd ongeveer 440 miljoen liter aan brandstof verbruikt. De verkeersinformatiedienst heeft onlangs berekend dat de files dit jaar toenemen met 17,3 procent. Dat zou dus een inkomstenpost van ruim 134 miljoen euro op jaarbasis betekenen. Het KNV vindt dat deze opbrengsten in subsidies voor roetfilters en schonere motoren moet worden gestoken.

Drukke zomer voor Alarmcentrale

De alarmcentrale van de ANWB heeft het deze zomer drukker gehad dan ooit met meldingen van gestrande reizigers.

De drukste dag was zaterdag 21 juli met maar liefst 9.000 telefoontjes. De zomerpiek begon eerder, duurde langer en was hoger dan in voorgaande jaren. Tijdens de vakantieweken werd 8 procent meer hulpverleningen gedaan dan vorig jaar in dezelfde periode. Het meest voorkomende probleem van vakantiegangers zat in de elektronica van de auto, gevolgd door problemen met de accu, koeling, aandrijving en remmen.

Motorrijders willen veiligheidsmaatregelen

Motorrijders vragen de EU om meer maatregelen voor hun veiligheid. Zo moeten vangrails in heel Europa worden aangepast en met het lage BTW-tarief voor helmen en motorkleding gelden. Voorzitter Meijer van de Federatie Europese Motorrijders Associaties (FEMA) zegt dat de EU de motorrijders nu helemaal niet ziet staan, terwijl ze enorm bijdragen aan het oplossen van files.

Meijer somt de voordelen op: op een parkeervak passen makkelijk drie motoren, ze zijn 50 tot 80 procent zuiniger met brandstof dan auto’s en kosten maar een zevende van de energie om te maken. Ze verslijten het wegdek maar voor een fractie van wat auto’s en bussen doen. Vooral het hoge BTW-tarief op valhelmen en beschermende kleding stoort Meijer. Volgens hem leidt een lager tarief tot de aankoop van beter materiaal.

Kilometerheffing helpt tegen files

De invoering van een kilometer- en een spitsheffing leidt tot minder files; de doorstroming is het meest gebaat als de opbrengst van de heffingen gestoken wordt in de aanleg van wegen; er zijn dan wel nadelen voor het milieu en de verkeersveiligheid. Dit concludeert het Ruimtelijke Planbureau (RPB) in de studie ‘Beprijzing van het wegverkeer’.

Het planbureau onderscheidt drie heffingen. De eerste is een vlakke kilometerheffing (van 3,4 eurocent) ofwel een vast bedrag per afgelegde kilometer, die tot enige verbetering van de doorstroming in de spits leidt. Daarnaast is er een kilometerheffing met een congestie- of spitsheffing op drukke wegen (van 11 eurocent). Dan zal de doorstroming “duidelijk beter worden dan bij de vlakke kilometerheffing alleen”, stelt het RPB. Het woon-werkverkeer en vooral het zogenoemde sociaalrecreatieve verkeer zullen in deze variant nog iets meer afnemen.

In de derde variant investeert het rijk de opbrengst van de kilometer- en de spitsheffing gericht in infrastructuur, via de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van de zwaarst belaste wegvakken. Alle weggebruikers profiteren ervan, maar deze variant is wel nadelig voor het milieu en de verkeersveiligheid. Met meer auto’s op de weg neemt de uitstoot van schadelijke stoffen toe, en ook het aantal verkeersongevallen.

Bestelauto’s onveilig?

Hoewel het rijgedrag van bestelautobestuurders onder vuur ligt, tonen de cijfers aan dat zij niet vaker worden bekeurd voor te hard rijden dan bestuurders van personenauto’s. Ook begaan zij niet meer zware verkeersovertredingen. Dit blijkt uit gegevens van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

De toon in de media en de politiek suggereert dat bestelautobestuurders veel slechter rijden en meer overtredingen begaan dan andere weggebruikers. Dat blijkt niet uit de cijfers van het BVOM. Daaruit blijkt dat de afgelopen jaren bestelautobestuurders naar verhouding precies evenveel bekeurd worden voor te hard rijden. Ook bij de zwaardere verkeersovertredingen als bumperkleven en rechts inhalen over de vluchtstrook ligt de verhouding precies gelijk.

Minister wil fileknelpunten voor 2012 wegwerken

Minister Eurlings van Verkeer wil de procedures bij de aanleg van wegen versnellen. Vóór het einde van deze kabinetsperiode (2012) moeten bij tientallen fileknelpunten knopen zijn doorgehakt. De overgrote meerderheid van de 55 betrokken projecten moet dan opgeleverd zijn, staat in de begroting Verkeer en Waterstaat voor 2008.

Deze zomer zette de Raad van State een streep door de verbreding van de A4 bij Leiden, een flessenhals op de drukke verbinding tussen Den Haag en Amsterdam. Dit leidde tot veel onbegrip. In de strijd tegen de files zet Eurlings o.a. 74 informatiepanelen boven de weg in. Op deze zogenoemde DRIP’s kunnen weggebruikers bijvoorbeeld zien hoe lang de file is en of er een omleiding is. Op dertien trajecten komen incidentcamera’s, waardoor na ongelukken de weg sneller vrijgemaakt kan worden.

Rijdend Nederland in actie

Bedrijven in de mobiliteitssector voeren actie tegen minister Bos van Financiën onder de leus Stop Bos.nl. “De meeste maatregelen worden als milieumaatregelen gepresenteerd, maar zullen niet of nauwelijks positieve effecten hebben voor het milieu en vooral leiden tot extra inkomsten voor de schatkist”, aldus de belangenclubs. De kritiek richt zich op Bos omdat die “te veel gaten in de begroting heeft laten vallen en deze nu wil repareren door de automobilist en het bedrijfsleven nog verder uit te knijpen”.

Volgens de autolobby stijgen de lasten voor automobilisten komend jaar met 500 miljoen euro en loopt dat bedrag op naar 1 miljard extra lasten in 2011. TLN en EVO becijferden eerder al dat de economische schade door files in 2007 alleen al voor het goederenvervoer 700 miljoen euro bedraagt.

Volgens de organisaties gebruikt het kabinet de miljoenen voor andere sectoren en gaat slechts een klein deel naar investeringen in wegen en openbaar vervoer. Volgens het regeerakkoord gaat het in 2008 om een schamele 25 miljoen voor (vaar)wegen en nog eens 25 miljoen voor openbaar vervoer, oplopend naar 100 miljoen in 2011.

CDA wil gelijke energielabels in alle EU-landen

Lidstaten van de Europese Unie moeten op dezelfde manier bepalen of nieuwe auto’s voor energiezuinig doorgaan of niet. Dat vindt Europarlementariër Wortmann-Kool van het CDA. Zij heeft hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Op dit moment bestaan er overal in de EU zeven energielabels die aangeven hoe milieuvriendelijk auto’s zijn: label A (zeer zuinig) tot en met label G (minst zuinig). Maar per lidstaat verschilt de manier waarop de zuinigheid wordt berekend. Zo krijgt een Volkswagen Golf 1.6 in Nederland bijvoorbeeld het C-label toegekend, maar in Engeland scoort de auto slechts een E-label.

Wortmann-Kool pleit voor een eenduidige berekeningsmethode die in alle EU-landen wordt gehanteerd. “Eén Europees energielabel zou veel verwarring bij de consument kunnen voorkomen en een impuls kunnen geven aan schoner rijden”, meent zij.

Vergoedt de werkgever de kilometerheffing?

Een op de vijf werkgevers is bereid de extra kosten van de kilometerheffing aan de werknemers te vergoeden als deze wordt ingevoerd. Twee van de vijf ondernemers zijn dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van Intomart GfK en BNR Nieuwsradio.

 • 40 procent van de ondernemers weet nog niet of ze de kilometerheffing gaan vergoeden
 • 50 procent is tegen de invoering van de heffing
 • 38 procent is voorstander van de heffing
 • 66 procent denkt niet dat de kilometerheffing helpt om files te bestrijden
 • 67 procent denkt niet dat de heffing gebruikt wordt om het wegennet te verbeteren
 • 29 procent zegt dat meer, beter en goedkoper openbaar vervoer de beste oplossing is voor het fileprobleem
 • 18 procent gelooft in meer asfalt

Partij voor Filerijder

Er komt een nieuwe politieke partij die een einde wil maken aan de files. Initiatiefnemer Luc van Brussel vindt de Partij voor de Filerijder (PvdF) nodig omdat er in Den Haag onvoldoende aandacht is voor de mobiliteitsproblematiek.

PvdF vindt dat de aandacht van politiek & overheid onvoldoende gefocust is op de files, dat er veel te eenzijdig wordt gekeken naar langere termijnoplossingen en dat het ontbreekt aan voldoende communicatie met de filerijders. Het idee van Van Brussel is dat wanneer 350.000 filerijders hun steun aan de partij betuigen, er voldoende grond is voor het oprichten van een politieke partij.

Rijexamen op de schop

Het rijexamen gaat vanaf volgend jaar veranderen. Er komt meer aandacht voor verkeersinzicht, zelfstandig rijden eventueel met behulp van een navigatieapparaat, rijden in de file en gevaarherkenning. Ook is er aandacht voor milieubewust autorijden.

In de praktijk betekent de verandering dat een kandidaat veel meer dan nu een eindbestemming krijgt en niet constant aanwijzingen van de examinator dient op te volgen. De aspirant-chauffeur mag gebruik maken van navigatieapparatuur. Als gevaar dreigt, grijpt de examinator - evenals nu het geval is - wel in. Doel van het nieuwe examenmodel is het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen. De eerste jaren na het behalen van het rijbewijs is een kwart betrokken bij een ongeluk. Het theorie- en praktijkexamen worden door dit alles niet duurder.

Fiscaal voordeel zuinige auto’s blijft

Auto’s met een energiezuinig A-label houden volgend jaar hetzelfde fiscale voordeel als dit jaar. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft dat besloten. De Jager had de labels voor energiezuinige auto’s voor volgend jaar anders ingedeeld. Maar het resultaat bleek dat nog maar drie wagens onder het ‘groene’ A-label zouden vallen. Na protesten uit de autobranche draait De Jager zijn besluit terug. Hij bevriest de bestaande indeling voor nog een jaar. Voor de periode daarna zoekt hij naar een structurele oplossing.