Goedkope autoverzekering Familie auto verzekeren Autoverzekeringen
Hoeveel kun jij besparen?

Bereken eenvoudig wat jij kunt besparen op je autoverzekering. Vul je kenteken in, bereken je premie en maak de vergelijking!

 >   >  Nieuwsbrief september 2006

Netpolis nieuwsbrief september 2006

Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van Netpolis met nieuws en tips voor uw financiële zekerheid.  Stelt u geen prijs meer op toezending van de nieuwsbrief, dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de link onderaan deze e-mail.

In deze nieuwsbrief:

  • Bellen in verkeer eist honderden slachtoffers
  • Drie examens voor motorrijders?
  • Topdrukte voor ANWB-Alarmcentrale
  • Bromfietscertificaat wordt rijbewijs
  • Gratis internet langs A58
  • Nieuwe auto’s stoten te veel CO2 uit
  • ‘U bent wat u rijdt’
  • Steeds minder verkeersdoden
  • Nieuwsbriefspecial: lagere benzineprijs

Bellen in verkeer eist honderden slachtoffers

Handsfree bellen veilig? Niets ervan! Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is handsfree bellen net zo gevaarlijk als handsheld bellen. De SWOV bepleit dan ook een verbod op iedere vorm van bellen tijdens het rijden.

De stichting concludeert uit buitenlands onderzoek dat mobiel bellen tijdens het rijden jaarlijks honderden doden en gewonden kost. In 2004 zouden er ongeveer 600 minder verkeersslachtoffers zijn gevallen als er tijdens het rijden niet mobiel was gebeld, zo concludeert de SWOV.

Uit het onderzoek blijkt dat bestuurders die tijdens het rijden een telefoongesprek voeren, viermaal zo veel kans op een ongeval lopen. De aandacht van de automobilist voor het verkeer neemt af door het mobiele bellen. Dit komt niet alleen door het bedienen van de telefoon, maar vooral door het voeren van een telefoongesprek.

Door het bellen tijdens het rijden let een bestuurder minder goed op, reageert hij trager en neemt hij meer risicovolle beslissingen, aldus de SWOV. Het onderzoeksinstituut pleit voor meer onderzoek om de gevaren van mobiel bellen tijdens het rijden preciezer vast te stellen. Ook zou onderzoek moeten worden gedaan naar het mobiele telefoongebruik onder fietsers en voetgangers.

Drie examens voor motorrijders?

Als het aan de Europese Unie ligt, mogen 18-jarigen pas na vijf jaar ervaring en drie verschillende rijexamens een motor beklimmen die zwaarder is dan 34 Kw (48 pk). Ze moeten beginnen met een machine van 11 Kw (15 pk). Nederlandse motorrijders verfoeien de plannen voor het driestappenrijbewijs.

Volgens de Motorrijders Actie Groep is er nooit enig verband aangetoond tussen het rijden op zware motoren en een verhoogd ongevallenrisico. Belangenorganisatie KNMV denkt dat Nederlandse motorrijders niet aan het drietrapssysteem ontkomen. “Wij willen nog wel proberen de EU ervan te overtuigen dat daarvoor geen drie examens nodig zijn. Want daarmee jaag je rijscholen én beginners op onoverkomelijke kosten.”

De motorliefhebbers winden zich niet alleen op voor het nieuwe rijbewijs. Volgens een ander EU-rapport gebruiken motoren hun energie lang niet efficiënt genoeg en kunnen ze veel te hard. Als ‘zinnig alternatief’ stellen de auteurs een 1-cilinder van maximaal 650 cc met automatische versnellingsbak voor. Dat is een motor die volgens de kenners niet eens bestaat.

Topdrukte voor ANWB-Alarmcentrale

De ANWB-Alarmcentrale had het maar druk in augustus. De hulpdienst vervoerde in één week zelfs duizend gestrande auto’s terug naar Nederland. Dat is een record voor de ANWB. In de drukste zomerweek vorig jaar lag dat aantal nog 10 procent lager.

Verder kreeg de alarmcentrale deze zomer te maken met een toename van het aantal aanvragen om hulp bij voertuigen. De verzoeken om hulp in het buitenland namen toe met 4 procent. De Wegenwachten die in Frankrijk waren gestationeerd, hielpen 360 Nederlanders met pech. In Italië ging de Wegenwacht met 263 voertuigen aan de slag.

Bromfietscertificaat wordt rijbewijs

Het huidige bromfietscertificaat wordt per 1 oktober 2006 vervangen door een nieuwe categorie op het rijbewijs. Dat betekent dat iedereen die geen rijbewijs A of B bezit vanaf die datum een examen moet afleggen om een bromfiets, snorfiets of brommobiel te mogen besturen. Hiermee vervalt de huidige vrijstelling voor mensen die geboren zijn voor 1 juni 1980, om een certificaat te verkrijgen zonder een examen af te leggen. Tot 1 oktober kan deze groep nog een certificaat aanvragen via het postkantoor of CBR. Na deze datum moet ook deze groep nieuwe bestuurders een theorie-examen afleggen. Vanaf 2008 moet tevens een praktijkexamen worden gedaan.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/bromfietscertificaatwordtrijbewijs.aspx?dossierURI=tcm:195-15790-4

Gratis internet langs A58

Automobilisten kunnen langs de A58 tussen Etten-Leur en Roosendaal via internet informatie opvragen over de situatie op de weg en over toeristische mogelijkheden. Als deze proef aanslaat, zal Rijkswaterstaat overwegen overal in Nederland van deze informatiezuilen te plaatsen.

Automobilisten kunnen op een toetsenbord van de informatiezuil een aantal websites opvragen. Dat zijn die van Rijkswaterstaat, de ANWB, Bijzonder Brabant, Uit in Brabant, Uit in Etten-Leur en de provinciale VVV van Zeeland. Ze treffen daar ook telefoonnummers aan voor specifieke vragen. Via de site Van A naar Beter van Rijkswaterstaat kunnen ook vragen over de situatie op de snelwegen worden ingetypt, waar direct antwoord op wordt gegeven.

Nieuwe auto’s stoten te veel CO2 uit

De Europese Commissie vindt dat nieuwe auto’s nog te veel broeikasgas CO2 uitstoten. De Commissie overweegt de autofabrikanten dwingende eisen op te leggen.

Tussen 1995 en 2004 is de gemiddelde CO2-uitstoot van een nieuwe wagen 12,4 procent gedaald. De doelstelling was om in 2008 tot een afname van 25 procent te komen. Die ambitieuze doelstelling wordt bij lange na niet gehaald. De beperking van CO2 moet helpen om opwarming van de aarde tegen te gaan.

‘U bent wat u rijdt’

Rijdt u Citroën? Dan is de kans groot dat u bewust omgaat met uw afval en nooit iets op straat gooit. Uit onderzoek van de Stichting Schoon Nederland blijkt dat het gedrag van een autobestuurder te voorspellen is aan de hand van het automerk dat hij rijdt.

De Citroën-rijder beweert weinig troep te maken: 71 procent van hen beweert zelfs nooit rommel te laten vallen. De Peugeot-rijder daarentegen geeft toe wel eens rommel op straat te laten vallen (43 procent) en die niet meer op te rapen. Ook zegt 30 procent van hen het niet zo nauw te nemen met de verkeersregels. 2 procent doet absoluut geen moeite zich aan de regels te houden.


Eveneens 2 procent zegt zich niet te ergeren aan fouten van anderen. Over de gehele linie ergert 50 procent van de automobilisten zich aan het rijgedrag van medeweggebruikers. Ook geeft de helft toe wel eens zwerfafval te veroorzaken, al weet 69 procent van de ondervraagden dat ze daar een boete voor kunnen krijgen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de Nederlandse automobilisten van zichzelf zegt z’n uiterste best te doen om wetten en regels niet te overtreden, Suzuki-rijders voorop met 90 procent. Audi- en Volkswagen-rijders zeggen dat het minst (rond de 65 procent). Vanuit die houding is het volgens de onderzoekers logisch dat bijna alle ondervraagden het belachelijk vindt dat automobilisten afval uit hun raam in de berm of op de weg gooien. Audi-rijders zijn hier het minst stellig in: 2 procent vindt dit helemaal niet belachelijk. Van de Volkswagen-rijders staat 4 procent hier onverschillig tegenover. Volvo-rijders keuren dit met 83 procent het stelligst af. Een groot percentage van de BMW-rijders past in de categorie straatvervuiler: 13 procent van hen zegt zijn sigarettenpeuk altijd uit het raam te gooien.

Audi-rijders maken de meeste kilometers per jaar: de helft van hen rijdt 20.000 kilometer of meer. Peugeot is een goede tweede, waarvan 41 procent met meer dan 20.000 kilometer op de jaarlijkse teller. De Suzuki-rijder maakt de minste kilometers. 94 Procent rijdt minder dan 20.000 kilometer, terwijl 72 procent zelfs onder de 12.000 kilometer blijft.

Steeds minder verkeersdoden

Het verkeer wordt steeds veiliger. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verwacht dat de daling van het aantal verkeersdoden doorzet. De ambitie van minister Karla Peijs (Verkeer) om het aantal te drukken tot 750 in 2010 is daarom haalbaar, concludeert de stichting. Een maximum van 550 verkeersdoden in 2020 is mogelijk. Ter vergelijking: in 2003 waren er nog 1.088 verkeersdoden en in de jaren zeventig veroorzaakte het verkeer 3.000 dodelijke slachtoffers.

Volgens de SWOV is de daling van het aantal verkeersdoden met 19 procent in 2004 (881 slachtoffers) en 7 procent in 2005 (817 slachtoffers) van structurele aard. De verbeterde veiligheid is deels te danken aan het verminderde bromfietsgebruik, minder snelheids- en alcoholovertredingen en het hogere gebruik van de autogordel.

Nieuwsbriefspecial: lagere benzineprijs

De prijs van benzine is in augustus fors verlaagd. In negen achtereenvolgende stappen is een liter eurobenzine nu ongeveer 9 cent goedkoper dan aan het begin van deze maand. Een liter euro kost nu aan de pomp circa 1,43 euro. Ook de dieselprijs ging iets naar beneden.

De prijsdaling van de brandstof is niet het directe gevolg van de ontwikkeling van de olieprijs. De aanvankelijke daling in augustus werd namelijk al snel weer ongedaan gemaakt. Directe aanleiding voor de prijsstijging vormt de spanning rondom olieproducent Iran en de spanningen in Nigeria, waar met regelmaat medewerkers uit de olie-industrie worden ontvoerd. Daarnaast dreven de dreigende orkanen in de Golf van Mexico de prijs op. Aan het einde van de maand daalde de olieprijs weer met drie procent nadat bleek dat Ernesto niet meer bleek te zijn dan een tropische storm.

Een woordvoerder van Shell, vermoedt dat speculanten bezig zijn geweest met benzine. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen zelfs oliebedrijf BP van manipulatie op de olie- en benzinemarkten en hebben inmiddels een onderzoek ingesteld. Shell baseert de brandstofprijzen op internationale productnoteringen. Daarbij speelt niet alleen de prijs van ruwe olie een rol, maar ook de kosten voor transport, raffinage, de vraag en blijkbaar ook speculatie.