Woordenlijst: verzekeringsbegrippen uitgelegd

In de woordenlijst van Netpolis hebben we een aantal verzekeringsbegrippen duidelijk voor je uitgelegd. Je kunt een woord kiezen voor meer informatie over het onderwerp.

A

All risks verzekering
Audi autoverzekering
Autoverzekering
Autoriteit Financiële Markten

B

Beperkt casco verzekering
Bestelautoverzekering
Bonus-malus regeling
Bm verklaring

D

Dagwaarde
Diefstalbeveiliging
Dienstenwijzer

E

Eerste eigenaar
Eigen risico

G

GIDI
Goedkope autoverzekering
Groene kaart

H

Hulpverlening

I

Inzittendenverzekering

K

Kenteken
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

L

Looptijd

M

Malusregistratie
Mutatie

N

Netpolis
Netpolis contact
Netpolis autoverzekering
Netpolis motorverzekering
Nedpolis
Nieuwwaarde regeling
No-claim beschermer
No-claim korting

O

Oldtimerverzekering Netpolis
Ongevallen inzittendenverzekering

P

Polisvoorwaarden

R

Rechtsbijstandverzekering
Roy-data systeem

S

Schade-expert
Schadeformulier
Schademelding
Schadeverzekering
Superstartkorting

V

Verhaalsbijstandverzekering
Vervangend vervoer
Verzekeringsmaatschappij
Volledig Casco verzekering
Voorlopige dekking
Vrijwaringsbewijs

W

WA Verzekering
Waarborgfonds
Wet Financieel toezicht
Wettelijke aansprakelijkheid

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren en toetst onder meer op deskundigheid en betrouwbaarheid. Voor meer informatie, zie www.afm.nl.

Beperkt Casco verzekering

Een WA Beperkt Casco-verzekering is een tussenvorm tussen een WA-verzekering en een allrisk verzekering. De extra dekking die je hebt boven een WA-verzekering is beperkt, de premie is wel hoger.

Een beperkt casco dekking is vaak een verstandige keuze bij een auto van vier jaar of ouder. De auto kan nog een hoge waarde hebben en een schade kan dus een flinke kostenpost betekenen. Die is niet verzekerd met een WA -of Wa Beperkt Casco- verzekering, maar wel met een allrisk-verzekering. Welke verzekering voor u de juiste keuze is, hangt af van een aantal factoren, zoals de dagwaarde van de auto, je eigen financiële positie en je opgebouwde no-claimkorting.

Bonus-malus regeling

De bonus-maluskorting geeft aan op welke korting je recht hebt. Het systeem van de meeste verzekeraars geeft de goede rijder een bonus-maluskorting. Iemand die pas begint te rijden wordt ingeschaald op een lagere trede dan een rijder met meer ervaring. Wie reeds een aantal jaren onafgebroken schadevrij heeft gereden, kan rekenen op een hogere bonus-malus korting. Bij schadevrij rijden wordt de bonus-malus korting ieder jaar verhoogd tot een maximaal percentage van bijvoorbeeld 80%.

Dagwaarde

De dagwaarde van een voertuig is het bedrag dat je zou moeten uitgeven om een gelijkwaardig voertuig (inclusief eventueel meeverzekerde accessoires) te kopen. Op de nieuwwaarde wordt (volgens een algemeen gangbare methode) een afschrijving toegepast om de dagwaarde te berekenen.

De dagwaarde van de auto hoeft niet gelijk te zijn aan de verkoopwaarde: deze laatste is o.a. afhankelijk van het aantal gereden kilometers en de algehele staat van de auto. Bij een schadegeval wordt de dagwaarde door een onafhankelijk schade expert beoordeeld.

Eerste eigenaar

De eerste eigenaar is de eerste persoon die een voertuig op zijn of haar naam heeft geregistreerd. Indien je de eerste eigenaar bent, kom je bij veel autoverzekeringen in aanmerking voor de nieuwwaarde regeling.

Eigen risico

Het eigen risico is dat deel van de schade, dat niet door verzekeraar wordt uitgekeerd. Ligt de grootte van de schade onder het eigen risico of is deze gelijk daaraan , dan volgt in het geheel geen uitkering. Is de schadegrootte hoger dan het eigen risico, dan wordt het eigen risico op het schadebedrag in mindering gebracht.

Bij een aantal verzekeringen kan vaak de hoogte van het eigen risico door de verzekeringsnemer (deels) zelf bepaald worden. Daarbij geldt dat hoe hoger het eigen risico waarvoor je kiest, des te lager de premie die je moet betalen.

GIDI

De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) is, zoals het woord al zegt, een gedragscode. De code is bedoeld om de consument maximale waarborgen te bieden voor optimale dienstverlening door het intermediair. De GIDI is een marktbrede code die tot stand is gekomen op initiatief van het Verbond van Verzekeraars in Nederland, de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars NBVA, de Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners NVA met raadpleging van de Consumentenbond en met steun van het Ministerie van Financiën.

Hulpverlening

Indien je na een ongeval hulpverlening wilt inschakelen kun je contact opnemen met de Alarmcentrale van de verzekeraar. Het nummer van de alarmcentrale vind je op de groene kaart. Hulp inschakelen kan zowel in Nederland als vanuit het buitenland.

Inzittendenverzekering

Een inzittenden verzekering is een verzekering die uitkeert bij een ongeval, dat overlijden of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft van de bestuurder en/of passagiers. De uitkering staat los van de schuldvraag. Wanneer passagiers in de auto schade ondervinden, wordt die meestal gedekt door de WA-verzekering: je eigen verzekering als de schade jouw schuld is, of de WA-verzekering van de tegenpartij indien die verantwoordelijk is voor de schade.

In het geval dat er geen schuldige aan te wijzen is (als het ongeval bijvoorbeeld te wijten is aan de weersomstandigheden), zal de schade niet worden vergoed.

Kenteken

Een Nederlands kenteken is het identificatiemiddel van een Nederlands motorvoertuig. Het kenteken bestaat uit een kentekenbewijs (papieren bewijs uit twee of soms drie delen) en een kentekenplaat (identificatieplaat die op het voertuig moet worden bevestigd). Via het kenteken kun je op de site van het RDW je exacte autogegevens opvragen.

Looptijd

De looptijd van de meeste verzekeringen is één jaar, waarbij de verzekering zonder opzegging automatisch wordt verlengd. Bij aankoop van een nieuw voertuig kun je de verzekering bij je huidige maatschappij voortzetten. Bij Netpolis kun je dit aangeven middels het doorgeven van een mutatie.

Indien je een verzekering tussentijds wilt beëindigen (niet per hoofdvervaldatum van een verzekering) kan een maatschappij je royementskosten in rekening brengen. Indien er binnen afzienbare tijde weer een auto wordt aangeschaft, is het daarom meestal verstandiger om je polis op te schorten. Op het moment dat je een nieuwe auto aanschaft kun je deze eenvoudig via een mutatie doorgeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Mutatie

Een wijziging in uw verzekering kun je middels een mutatie aan de maatschappij doorgeven. Deze wijziging kan betrekking hebben op een verzekerd voertuig, maar kan bijvoorbeeld ook een adreswijziging of de wijziging van een rekeningnummer zijn. Mutaties kun je bij Netpolis doorgeven middels het mutatieformulier.

Nedpolis

Je zocht naar Nedpolis, maar bedoelt waarschijnlijk Netpolis. Hier vind je de voordeligste autoverzekering. Vergelijk premies van meer dan 20 autoverzekeringen, vraag gratis offertes aan en vraag de verzekering direct aan. Ook voor het aanvragen van een voorlopige dekking bent u bij Netpolis aan het juiste adres.

Wij zijn via internet 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Het aanvragen van een voorlopige dekking, het afsluiten van een verzekering, het doorgeven van mutaties of het melden van een schade kunt u allemaal via deze site doen.

Nieuwwaarde regeling

De meeste maatschappijen hanteren een nieuwwaarde regeling op het moment dat je auto onherstelbaar beschadigd is bij een ongeval. Over het algemeen wordt in het 1e jaar de volledige nieuwwaarde vergoedt. Na het 1e jaar volgt dan een afschrijvingsregeling. Voor meer informatie over de nieuwwaarde regeling van Netpolis kun je de polisvoorwaarden raadplegen.

No-claim korting

De no-claim korting geeft aan op welke korting je recht hebt. Het systeem van de meeste verzekeraars geeft de goede rijder een no-claimkorting. Iemand die pas begint te rijden wordt ingeschaald op een lagere trede dan een rijder met meer ervaring. Wie reeds een aantal jaren onafgebroken schadevrij heeft gereden, wordt beloond met een hogere no-claim korting. Bij schadevrij rijden wordt de noclaim korting ieder jaar verhoogd tot een maximaal percentage van bijvoorbeeld 80%.

Ongevallen inzittendenverzekering

Een verzekering die uitkeert bij een ongeval, dat overlijden of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft van de bestuurder en/of passagiers. De uitkering staat los van de schuldvraag. Raadpleeg de aanvullende verzekeringen voor meer informatie over de ongevallen inzittenden verzekering.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van een verzekering beschrijven de dekkingen van je verzekering en de rechten en plichten waaraan je dient te voldoen. De polisvoorwaarden van de Netpolis verzekeringen kun je inzien op onze internetsite.

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering voorkom je financiële moeilijkheden als je professionele juridische hulp nodig hebt. Een Rechtsbijstandverzekering biedt hulp in die gevallen waarin je juridische assistentie of advies nodig hebt. Niet alleen als je van buitenaf en ongewild in de problemen raakt, maar ook als je op eigen initiatief stappen wilt ondernemen om je gelijk te krijgen. Juristen en andere deskundigen staan je bij en behandelen jouw juridisch probleem. Als het nodig is, wordt er een gerechtelijke procedure gevoerd.

Een verhaalsbijstand verzekering biedt je bijstand bij schade met je motorvoertuig zoals het verhaal van de schade voor het verzekerde motorrijtuig, het vaststellen en verhalen van eventuele waardevermindering en zo nodig een vergoeding van de kosten van een door de verzekeraar in te schakelen advocaat.

Roy-data systeem

Met ingang van september 2007 is het Roy-data systeem door alle Nederlandse verzekeraars in gebruik genomen. Dit landelijke systeem verzamelt van alle automobilisten de schadevrije jaren. Het systeem heeft betrekking op auto's, bestelauto's, kampeerauto's., motoren en bromfietsen.

Voor autorijders geeft het systeem aanzienlijk meer gemak; bij het wisselen van verzekeraar hoef je de papieren royementsverklaring niet meer door te sturen naar de nieuwe verzekeraar. Tevens is er een beter inzicht in het schadeverleden wat resulteert in een meer up-to-date, minder fout gevoelig systeem. Ook het zoekraken van een royementsverklaring behoort tot het verleden.

Schade-expert

Een schade-expert stelt voor de verzekeringsmaatschappij de hoogte van het schadebedrag vast na een schadegeval. Een schade-expert komt doorgaans alleen bij grote schadebedragen daadwerkelijk de schade bekijken. Bij kleine schades wordt het schadebedrag vergoed op basis van de reparatienota’s. Sommige schade-experts zijn gespecialiseerd in voertuigschade, anderen in bijvoorbeeld letselschade. Een schade-expert is altijd onafhankelijk.

Schadeverzekering

Niet iedereen heeft altijd veel geld achter de hand. Daarom kan het verstandig zijn om je te verzekeren tegen de financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. Schadeverzekeringen dekken (een deel van) de schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, inbraak of een gebroken ruit als een buurtkind daar al spelend een bal doorheen schopt.

Een schadeverzekering is een verzamelnaam voor een aantal verzekeringen die dekking tegen schade bieden. Onder een schadeverzekering valt bijvoorbeeld de autoverzekering maar ook een motorverzekering en een oldtimerverzekering.

Superstartkorting

Superstartkorting is een term die bedacht is door Netpolis. Bij de Netpolis autoverzekering heb je recht op een aantal aantrekkelijke kortingen waaronder de superstartkorting. De superstartkorting is de korting die je krijgt bij het afsluiten van een autoverzekering. Deze kan oplopen tot maar liefst 75%, ook voor verzekerden die nog niet zoveel rijervaring hebben. De no-claim korting kan bij Netpolis zelfs oplopen tot 80%!

Verhaalsbijstandverzekering

De verhaalsbijstandverzekering is een aanvullende verzekering die bijstand bij het verhaal van de schade voor het verzekerde motorrijtuig, het vaststellen en verhalen van eventuele waardevermindering en vergoedt zo nodig de kosten van een door de verzekeraar in te schakelen advocaat.

Vervangend vervoer

Indien het motorrijtuig een personenauto is en Volledig Casco is verzekerd, bestaat bij schade recht op vervangend vervoer overeenkomstig de polisvoorwaarden. Een vervangend motorrijtuig wordt ter beschikking gesteld als het verzekerde motorrijtuig niet meer bedrijfsklaar is door een of twee van de hierboven genoemde gebeurtenissen en niet binnen 48 uur te repareren is. Op straffe van verlies van rechten op vervangend vervoer is verzekerde verplicht in een voorkomend geval zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met de alarm service.

Verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringsmaatschappij is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een polisdekking. Een maatschappij kan een directe verzekeraar zijn. Dit betekent dat de maatschappij rechtstreeks met haar verzekerden werkt. Bij deze soort maatschappijen kun je wel een lagere premie voorgerekend krijgen en een standaardpolis in verschil tot een verzekeringsmakelaar of een verzekeringsagent.

Anderszijds kan een maatschappij ook kiezen om te werken via tussenpersonen. In dit geval is het contact tussen maatschappij en verzekeringsnemer persoonlijker.

Volledig Casco verzekering

Een Volledig Casco verzekering is de meest complete verzekering voor je auto. Het WA-deel (WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekert je voor schades die je aan anderen toebrengt. Het Casco-deel dekt schades aan je eigen auto. Voor een exact overzicht van de dekkingen kun je de polisvoorwaarden raadplegen.

Vrijwaringsbewijs

Een vrijwaringsbewijs ontvang je bij de verkoop van je auto. Verkoop je de auto aan een door de RDW erkend autobedrijf, dan wordt het vrijwaringsbewijs bij het bedrijf opgesteld. Verkoop je de auto aan een particulier persoon dan dient hij/zij hiervoor zorg te dragen bij het postkantoor. Met het vrijwaringsbewijs toon je aan dat je niet langer de juridische eigenaar bent van de auto en dus niet meer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen zoals het betalen van APK, motorrijtuigenbelasting en de verzekering.

Om bij verkoop van het voertuig de verzekering op te zeggen dien je altijd het vrijwaringsbewijs aan de verzekeraar te overleggen.

WA verzekering

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Een WA verzekering dekt schade aan de persoon of het bezit van derden. Wie een auto bezit, is wettelijk verplicht om tenminste een WA-verzekering af te sluiten. Naast de WA verzekering zijn er nog uitgebreidere verzekeringen zoals de WA beperkt casco verzekering en de WA volledig casco verzekering.

Wet financieel toezicht

De Wet financieel toezicht (Wft) is een wettelijk kader voor financiële dienstverleners over hoe zij zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitskenmerken zij en hun financiële dienstverlening moeten voldoen. Netpolis beschikt over alle benodigde vergunningen in verband met de Wet financieel toezicht.

Wettelijke aansprakelijkheid

Uitgangspunt van de wettelijke aansprakelijkheid (WA) is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Er zijn echter situaties dat het onredelijk is dat de benadeelde de schade voor eigen rekening moet nemen. In dat geval kan de veroorzaker op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld. Bij schuld hoeft overigens geen sprake van opzet te zijn. In principe is iemand aansprakelijk als sprake is van 'toerekenbaar verwijt' bij een handeling waardoor schade ontstaat. Wie een voertuig zoals een auto bezit, is wettelijk verplicht om tenminste een WA-verzekering af te sluiten.

Bereken je voordeel:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Netpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.